Computerfejl hos KMD giver fejl i udbetalinger

66 Gribskov-borgere vil mandag få udbetalt for lidt i offentlig ydelse, på grund af en fejl hos it-virksomheden KMD. Gribskov Kommune er i gang med at rette op på de forkerte udbetalinger.

En fejl hos it-virksomheden KMD betyder, at borgere i hele Danmark på offentlige ydelser på mandag har god grund til at studse over udbetalingen fra kommunen.

I Gribskov betyder det, at 66 borgere på ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløb-ydelse eller i flexjob fejlagtigt får udbetalt mellem 1.000 kroner og 6.700 kroner for lidt i månedlig ydelse.
De forkerte udbetalinger skyldes en it-fejl hos virksomheden KMD, som de fleste af landets kommuner benytter. Fejlen er opstået, efter at regeringen har indført en ny såkaldte 225-timers-regel, hvor ledige mindst skal have 225 timers almindelig beskæftigelse over et år for ikke at blive trukket i deres ydelse. Den regel er netop trådt i kraft – og det har altså givet it-bøvl hos KMD.
”Det er meget beklageligt, at den slags fejl kan opstå. Vi har modtaget en liste over de berørte personer fra KMD, og vi har sat al disponibelt mandskab til manuelt at gå ind og udbetale de penge, som de berørte borgere skulle have haft,” siger centerchef Peter Steen Olsen.
Konkret betyder det, at kommunen udbetaler det manglende beløb via en kvik-overførsel til de berørte borgere. I bedste fald har borgere dermed det manglende beløb allerede på mandag. Ellers kan der gå 1-2 dage, før overførslen går igennem, og borgerne har fået den fulde ydelse.
De borgere, som er berørt af de fejlagtige udbetalinger, behøves ikke henvende sig til kommunen for at rette op på fejlen. Gribskov Kommune har allerede været i kontakt med KMD, og fejlen vil blive rettet. I tilfælde af tvivl kan borgerne kontakte jobcentret på telefon 72496000.


Yderligere oplysninger:
Peter Steen Olsen, centerchef, Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Gribskov Kommune, 72497822.