Dialog om beregningsgrundlag bag tilskud til private

Efteråret 2015 bød på rigtig mange møder og mails om tilskud til takster i Gribskov. Som konsekvens heraf har administrationen sammen med repræsentanter fra kommunens private dagtilbud aftalt en proces for det kommende år.

 

Først er kommunens revision BDO blevet bedt om at udarbejde en transparent beregningsmodel, der blandt andet henviser til de forskellige paragraffer i dagtilbudsloven.

 

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et foreløbigt takstblad. Det er foreløbigt af to årsager:

For det første fordi det i det indgåede budgetforlig fremgår, at der er en række besparelser, der skal udmøntes på Børneudvalgets område. De besparelser, der måtte landet på dagtilbuddenes budgetter, har betydning for tilskuddet til de private, fordi de private skal modtage det samme, som det netto koster at drive en kommunal daginstitution.

For det andet vil revisionen validere kommunens anvendelse af regnearket. Det sker umiddelbart efter Børneudvalgets møde i oktober.

 

I næste uge har administrationen indbudt de private dagtilbud til et møde, hvor revisionen vil gennemgå den nye model. Forinden er udkastet til tilskud fremsendt og administrationen håber på en god og konstruktiv dialog, hvor forudsætninger og beregninger kan blive helt klargjorte.

 

Direktør i Gribskov Kommune, Steffen Bohni, udtaler:

"Administrationen har inviteret de private dagtilbud "ind i maskinrummet", idet hele beregningsgrundlaget nu foreligger i et transparent regneark. Det kan ikke undgås at blive temmelig teknisk, men hele intentionen er, at vi fra begge sider kan se og gennemskue, hvordan vi er kommet frem til tallene. Det er stadig et udkast, men vi inviterer ind allerede nu, så vi har mulighed for at se på det i god tid inden byrådet skal træffe den endelige beslutning. Der er temmelig mange lovmæssige begrænsninger. For eksempel må taksten ikke blot sættes op eller fastholdes, fordi man i følge loven kun må opkræve 25% af udgiften."

 

Den 24. oktober holder Børneudvalget møde, hvor de skal foreslå udmøntning af budgettet for 2017. Det sendes i høring, hvorefter Børneudvalget behandler det igen 21. november. I denne periode genberegnes takster og tilskud samt kvalitetssikres af revisionen.

 

De endelige takster og tilskud besluttes af byrådet 30. november

 

 

 

Yderligere oplysninger: Steffen Bohni, direktør, Gribskov Kommune, 72498212.