Færre flygtninge giver faldende udgifter

Foreløbig tegner 2016 til at blive et år, hvor Gribskov Kommune bruger færre penge end forudsat i budgettet, viser ny opgørelse.

Omtrent 38 mio. kroner.
Det er beløbet, som Gribskov Kommune ser ud til at bruge mindre, end det som egentlig var beregnet i kommunes budget i år.
De 38 mio. kroner fremgår af den seneste budgetopfølgning. Og det er godt nyt for borgerne, som er tjent med en fornuftig styring af kommunens økonomi, fremhæver borgmester Kim Valentin (V).
”Vi har en omhyggelig styring af økonomien, således at borgerne kan sove trygt om natten i vished om, at vi både kan yde en ordentlig service samt investere i den udvikling, som skal til for at sikre vækst i Gribskov,” siger Kim Valentin.

Færre flygtninge
Der er særlig to forklaringer på kommunens mindreforbrug:
For det første ser Gribskov Kommune ud til at bruge færre penge på anlæg, fx er byggeriet vedrørende den nye skole i Gilleleje udskudt.
For det andet kommer der færre flygtninge til kommunen, end forudsat. Og da udgifterne til flygtninge er en mærkbar udgift for alle kommuner, så fører det også til en positiv indvirkning på Gribskov Kommunes økonomi.
Af kommunens budgetopfølgning, som i går blev behandlet på mødet i økonomiudvalget, fremgår det også, at 2016 indtil videre ikke har budt på større uforudsete udgifter.
Dog er konsekvenserne af regeringens reformer på arbejdsmarkedet stadig i kikkerten. Det samme er udviklingen i udgifter på handicap- og plejeområdet samt det udbud af kørsel med kommunens borgere, som skal gennemføres senere på året.
Tidligere var det især de stigende udgifter til børn med specialtilbud, som gav økonomisk hovedpine, men her har børneudvalget vedtaget en handleplan, som med en stram økonomisk styring af området har givet effekt.
Samlet set er Gribskov Kommunes økonomi velpolstret og kassebeholdningen - den såkaldte likviditet – forventes at ende på ca. 150 mio. kroner ved årets udgang.


Yderligere oplysninger:
Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.