Fiske-stop truer Gilleleje Havn - borgmester haster til Bruxelles

På baggrund af en dyster rapport om fremtiden for fiskeri og afledt turisme og erhvervsliv i Gilleleje er borgmester Kim Valentin (V) i dag på hastebesøg i EU-kommissionen.

Skræmmende tal for udviklingen af fiskeriet i Gilleleje – med dertil hørende stor betydning for erhvervsliv og turismen – betyder, at borgmester Kim Valentin i dag mødes med embedsmændene i EU-kommissionen i Bruxelles om sagen.

Borgmesteren har sammen med en række fynske borgmestre, som også har havne, der berøres dybt af EU-Kommissionens planer for nye torske-kvoter, hasteindkaldt til møde i Bruxelles for at få ændret planerne.

”Et fiskestop vil først og fremmest gå ud over fiskerne, men også mange andre erhverv er direkte eller indirekte forbundet med en aktiv fiskerihavn. Det er særligt tydeligt i Gilleleje, hvor den aktive fiskerihavn er det store trækplaster,” siger Kim Valentin.

 

Store penge at miste

En ny rapport bestilt af de berørte kommuner tegner et meget dystert billede af konsekvenserne for Gribskov Kommune, hvis kvoterne for torskefiskeri som planlagt reduceres med 88 procent.

Gilleleje risikerer helt at lukke som levedygtig fiskerihavn, fordi mange fiskere også uden for kommunen lander deres fangst i havnen. Det får betydning for en masse erhvervsdrivende, som er tilknyttet fiskeriet og havnen. Og det får betydning for turismen, hvor en særlig attraktiv oplevelse ved Gilleleje netop er charmen ved en fungerende erhvervshavn.

I kolde tal viser rapporten, at det kan koste Gribskov 500 mio. kroner i tabte indtægter, hvis de nye fiske-kvoter træder i kraft ved årsskiftet. Det svarer til en tredjedel af den samlede omsætning på turisme.

Borgmester Kim Valentin har allerede sikret sig opbakning fra miljøminister Esben Lunde Larsen i kampen for at få ændret kommissionens planer. Nu håber han, at borgmestrenes argumenter vil gøre indtryk på kommissionens embedsfolk:

”Det vil have meget store konsekvenser for en række velfungerende lokalsamfund mange steder i Danmark, hvis kommissionen bare trumfer planerne igennem uden at lytte. Derfor forsøger vi nu vores yderste for at få ændret det her skrivebords-arbejde og få kommissionens folk til at lytte til argumenter – og tage hensyn til de tal og fakta, som vi har lagt frem,” siger borgmester Kim Valentin.

 

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.