Flere borgere får behandlet byggesager

Noget tyder på, at borgerne i Gribskov har fundet optimismen frem og nu vil i gang med at bygge eller bygge om derhjemme. Antallet af byggesager stiger, og kommunen giver dobbelt så mange tilladelser som i 2013.

Der er gang i byggeriet som aldrig før i Gribskov.

Det gælder alle typer byggeri – fx sommerhuse, huse, carporte,værkstedsskure og tilbygninger til huset.

Borgernes lyst til at gå i gang med nye byggeprojekter er så markant, at byggesagsbehandlerne i Gribskov Kommune oplever et sandt i boom i projekter, som borgerne gerne vil have tilladelse til.

Antallet af nye byggetilladelser er næsten dobbelt så højt som i 2013, viser tallene fra Center for Teknik & Miljø i Gribskov Kommune. Frem til udgangen af august er der alene i år givet 377 byggetilladelser, viser tallene. I seks ud af hver ti sager får borgerne svar på deres ansøgning inden for 10 dage efter, at kommunen har modtaget alle relevante papirer fra borgerne.

Borgerne får – trods det stigende antal ansøgninger – hurtigere svar på ansøgningerne end sidste år. Tallene viser, at otte procentpoint flere end i 2015 får svar på ansøgningen inden for 10 dage. Mange sager indebærer dog krav om fx høring af naboer, og her vil sagerne som regel trække længere ud end 10 dage.

”Når man som borger har kastet sin kærlighed på et bestemt projekt derhjemme, er det vigtigt, at man også kan få hurtigt svar på, om det er lovligt eller ej. Derfor er det en glædelig nyhed, at vi oplever øget byggeaktivitet, og at vi trods mange flere ansøgninger forbedrer tempoet. Vi har dog stadig plads til forbedring, når det gælder om få ekspederet sagerne hurtigere,” siger borgmester Kim Valentin (V), som glæder sig over, at byggesagsbehandlerne knokler for at nedbringe borgernes ventetid.

Sammenlignet med landets øvrige kommuner har Gribskov haltet efter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byggesager, ifølge en opgørelse fra Dansk Byggeri. I undersøgelsen, som bygger på tal fra marts 2015 – marts 2016, er den gennemsnitlige byggesag 72 dage undervejs i Gribskov, mens den i gennemsnit er 69 dage undervejs i andre kommuner. Året forinden var sagsbehandlingstiden oppe på 102 dage.

”Vi har gjort store fremskridt i byggesagsbehandlingen, og det er jeg meget tilfreds med. Sidste år var vi blandt de kommuner, hvor borgerne måtte vente længst på at få deres byggesag behandlet. Nu er vi rykket op på en midterplacering, og vi vil gerne gøre det endnu bedre. Dels skal vi have endnu flere sager behandlet på under 10 dage, og samtidig skal vi have nedbragt borgernes ventetid på de øvrige, mere komplicerede sager,” siger formanden for plan- og miljøudvalget, Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov).

Opgørelsen fra Dansk Byggeri viser også, at borgerne i Gribskov har en markant større lyst til at bygge nyt og om i forhold til nabo-kommunerne: Gribskov har med 733 byggesager i perioden nærmest dobbelt så mange ansøgninger som Hillerød (330 sager) og Helsingør (387 sager) og 50 procent flere sager end Halsnæs (503 sager).

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200. Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov), formand, plan- og miljøudvalget. 30501909.