Fredningsforslag for Keldsø-området

Borgere, lodsejere, organisationer og myndigheder kan nu give deres mening tilkende om fredningen af Keldsø-området, efter at Danmarks Naturfredningsforening har rejst sagen.

Både borgerne, de berørte landmænd og lodsejere samt politikerne i plan- og miljøudvalget kan frem til 1. december sige deres mening om fredningen af det naturskønne område, Keldsø.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker området omkring den tidligere sø fredet, og derfor er der indledt en fredningssag, som nu behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland. Keldsø-området ligger mellem Esrum Sø i syd og området kaldet Rusland ved Tegners Museum i nord, Villingerød i vest og Havreholm i øst. Centralt ligger den afvandede Keld Sø. Keldsø Å løber fra Keld Sø mod Snævret midt i området.

Fredningsforslaget omfatter ca. 308 hektar. Formålet med fredningen er i hovedtræk at sikre og forbedre områdets landskabs- og naturværdier samt fremme de rekreative interesser i området.

Fredningsnævnet for Nordsjælland afholder torsdag 27. oktober offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området. Derefter skal politikerne i Gribskov Kommune, på plan- og miljøudvalgets møde 21. november, komme med kommunens syn på sagen. Byrådets har tidligere besluttet ikke at være medrejser af sagen sammen med Naturfredningsforeningen.

Hvis fredningen gennemføres, vil det betyde, at lodsejerne i området modtager kompensation. Efter reglerne skal Gribskov Kommune betale en fjerdedel af den samlede kompensation – foreløbigt estimeret til knap 1,2 mio. kroner.

Fakta:

Fredningsforslaget finder du på Fredningsnævnet for Nordsjællands hjemmeside: http://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/fredningsforslag-keldsoe/

Yderligere oplysninger: Dorethe Pedersen, centerchef, Center for Teknik og Miljø, Gribskov Kommune, 72496832.