Gribskov vil hjælpe borgerne med at få langsomt internet op i gear

Økonomiudvalget har afsat 500.000 kroner til at støtte lokalområder med at få bredbånd. Det er vigtigt med hurtigt internet i alle dele af kommunen, hvis Gribskov fortsat skal kunne tiltrække borgere og virksomheder, konstaterer borgmesteren.

Der er stadig områder i Gribskov Kommune, hvor borgerne må nøjes med langsomt internet. Det kan gå ud over væksten, når det handler om at fastholde og tiltrække både borgere og virksomheder.

Derfor har Økonomiudvalget afsat 500.000 kroner, som borgerne og virksomheder kan søge til at finansiere bredbånd i lokalområderne.

For at få del i de kommunale støttekroner skal det være en gruppe af borgere og/eller virksomheder, der søger, og de skal have fået tilsagn om støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje. De nærmere kriterier for at søge Energistyrelsens bredbåndspulje kan findes på deres hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen.

"Det er vigtigt, at alle både borgere og virksomheder har adgang til hurtigt internet. Det vil gøre livet lettere for borgerne i hverdagen og gavne væksten generelt, da det både kan tiltrække flere borgere og virksomheder," siger borgmester Kim Valentin (V).

Ikke grænser for, hvor få der kan søge sammen
Der er ikke umiddelbart grænser for, hvor få borgere der kan søge sammen, for at de kan få støtte fra kommunen. Det vigtigste er, at de har fået tilsagn fra Energistyrelsen og dermed opfyldt styrelsens kriterier.

Den kommende tid udarbejder Gribskov Kommune en ramme for, hvad der skal til for at søge en kommunal medfinansiering. Den offentliggør kommunen i det nye år.

Den kommunale medfinansiering til bredbåndsindsatser vil ske, så længe der er penge i den kommunale engangspulje, og så længe Energistyrelsens pulje eksisterer.

Yderligere oplysninger:
Kim Valentin (V), borgmester, tlf. 7249 8200
Sascha Sørensen, centerchef, tlf. 7249 6369

FAKTA:
Næste ansøgning til Energistyrelsens bredbåndspulje Næste ansøgningsrunde forventes igangsat i første halvår 2017. Nærmere er endnu ikke offentliggjort. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside >> https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen