Hvem skal have Handicappris 2016?

Kender du nogen, der gør en særlig indsats for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre? Hvis ja, så indstil den person, virksomhed eller forening til Gribskov Kommunes Handicappris 2016.

Gribskov Kommune fejrer dem, der giver borgere med handicap mulighed for at være en aktiv del af samfundet.

Derfor uddeler kommunen Handicappris 2016 den 1. december. Prisen går til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet.

Borgerne indstiller kandidater til årets handicappris
Det er op til borgerne at indstille kandidater til årets handicappris. De vigtigste kriterier er, at indsatsen foregår inden for kommunegrænsen, og så skal indsatsen komme borgere i kommunen til gode.

Send forslag senest 5. oktober
Har du et forslag til, hvem der skal have prisen, så send dit forslaget inklusiv en begrundelse senest den 5. oktober 2016.

Handicapprisen er uddelt siden 2010. Prisen uddeles i december for at sætte fokus på FN's internationale handicapdag. Du kan læse mere om kriterier og så videre på www.gribskov.dk/handicappris


Yderligere oplysninger:
Dorota Bindseil, konsulent, tlf. 7249 6256


FAKTA: Sådan sender du din indstilling
Mail:
gribskov@gribskov.dk, att. Handicaprådets sekretariat.
Post:
Gribskov Kommune
Center for Strategi og Ledelse
att. Handicaprådet
Postboks 10
3200 Helsinge
Handicapprisen 2016


FAKTA: Tidligere modtagere af prisen:
Handicappris 2015 - Stanna og Karsten Øland fra Sankt Helene Center fik prisen for deres indsats for at mennesker med et handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre

Handicappris 2014 - Lydavisens redaktionsgruppe - Tage Bechmann, Kirsten Hørup, Jytte Hansen og Hans Laurits Jørgensen. Fik prisen for deres store engagement og flotte arbejde med lydavis til blinde, som udkommer en gang ugentligt.

Handicappris 2013 - Susanne og Ole Bording, indehavere af virksomheden Bording Mad og Café Ø. Fik prisen for deres engagement og kærlighed til de som ikke er som de andre

Handicappris 2012 - Ole Thomsen, formand for ADHD Gribskov

Handicappris 2011 - Kim G. Nielsen, formand for Gribskov Handicap Idræt

Handicappris 2010 - Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland