Kommunens regnskab i fin form

Borgerne i Gribskov kan glæde sig over, at kommunens regnskab for 2015 viser punktlig nøjsomhed og et mindreforbrug på 65 mio. kroner på den almindelige drift.

En fornuftig Volvo, velsmurt og nyserviceret.
Sådan ville Gribskov Kommunes økonomi se ud, hvis det var en bil.
Årsregnskabet for 2015 er nu afsluttet og blev i går præsenteret for økonomiudvalget. Regnskabet viser et mindreforbrug på 65 mio. kroner på den almindelige drift. Det betyder, at kommunen i årets løb har brugt 65 mio. kroner mindre, end forudsat i løbet af året. Pengene er dog øremærket til udgifter, som kommer i år. Og således er regnskabet samlet set der, hvor det skal være, nemlig i balance.
”Vores regnskab er som en Volvo – pålideligt, velafprøvet og komfortabelt uden at være pralende eller ekstravagant. Vi har styr på en solid økonomi. Vi har træfsikkerhed i forhold til at beregne de udgifter, vi står over for. Og vi har et maskineri, som giver os en komfortabel økonomisk buffer,” siger borgmester Kim Valentin (V) på baggrund af regnskabet.
Mindreforbruget på 65 mio. kroner svarer til 2,8 procent af kommunens samlede budget på 2,3 mia. kroner.

Hårdt arbejde
Regnskabet kommer på baggrund af et år, hvor udgifterne til børn med særlige behov har været stærkt stigende – både i Gribskov og andre kommuner. Flere børn henvises til specialundervisning og det er rigtig dyrt.
Det har været en udfordring for kommunens økonomi – en situation, hvor økonomien hurtigt skulle tilpasses, hvis ikke Volvo'en skulle køre i grøften.
Børneudvalget i Gribskov Kommune har arbejdet hårdt for at få vedtaget en ny handleplan, som kunne tage højde for udgifterne. Samtidig har kommunen tilpasset forældrebetalingen til dagtilbud, hvor nogle forældre i en årrække havde betalt for meget for pasningen af deres børn.
Regnskabet for 2015 viser, at det er lykkedes Gribskov Kommune at håndtere begge dele, uden at bilen er kørt i grøften.

Vækst og udvikling
Gribskov Kommunes regnskab viser foruden et mindreforbrug, at der er solid bund i kommunens pengekasse. Kassebeholdningen er med udgangen af 2015 på 193 mio. kroner, og det er et fornuftigt leje, som vil give kommunen mulighed for at investere i vækst og udvikling også i de kommende år, påpeger borgmester Kim Valentin.
Den næste store udfordring kan dog anes forude. Det er regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at regeringen indkræver et ekstraordinært beløb fra alle landets kommuner. For Gribskovs vedkommende betyder det, at kommunen skal finde ekstra 100 mio. kroner i besparelser i de kommende år.

Yderligere oplysninger:
Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.