LAG og FLAG midler fordelt til projekter i Halsnæs og Gribskov

LAG Halsnæs-Gribskov har uddelt de sidste midler i LAG og FLAG kassen i 2016 på sit seneste bestyrelsesmøde.

’Så fik vi igen delt penge ud til gode projekter i de to kommuner Halsnæs og Gribskov, 3 LAG projekter og ét FLAG projekt’ fortæller Peter Plant, der er formand for LAG Halsnæs-Gribskov.

’Vi har valgt at støtte byggeri af en naturlegeplads i Tisvildeleje med ca. 550.000 kr., en spændende udvikling af Tinggården med bageri, landhandel og smugkro med 400.000 kr. samt en undervisnings- og eventplatform om havets ressourcer kaldet en Maritim Nyttehave i Hundested Havn med landdistriktsmidlerne (LAG midlerne). Vi har satset alle dette års fiskeri-midler (FLAG midler) på ca. 1 mio. kr. på udvikling af en produktionslinje af sildefileter til detail på Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje’.

’Vi er knap blevet færdige med at uddele 2016-midlerne før vi går i gang med at få 2017-midlerne ud og arbejde. Det betyder at vi på vores januar møde vil skabe os et overblik over ansøgninger i 2017 for både LAG og FLAG. Vi har igen 1 mio. kr. til fordeling på fiskeriområdet i 2017. Det er mere usikkert, hvor mange penge vi har til landdistriktsprojekter. Hvis minister Troels Lund Poulsen fastholder at reducere i midlerne har vi 1,6 mio. kr. i 2016. Men vi håber selvfølgelig på mere - og vi kæmper statig kampen for at fastholde vores midler: det er tvetunget tale at regeringen både vil have et 'Danmark i balance' og samtidigt skærer i netop de midler som allerbedst støtter den balance.'

Hvis du vil være med i opløbet om LAG Halsnæs-Gribskovs LAG eller FLAG penge i 2017, så kan du allerede sende en ansøgning ind inden 15. december. Det gør du på LAG Halsnæs-Gribskovs hjemmeside. Du kan kontakte koordinator Begitta Blahaut for gode råd og vejledning.

Fakta

LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle.LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.

LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi. Lokale aktionsgrupper (LAGer og FLAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra henholdsvis EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Kontakt

Formand for LAG Halsnæs-Gribskov, Peter Plant, tlf. 2630 6657

Flere oplysninger

www.lag-halsnaes-gribskov.dk