Nordstjerneskolen bliver mere trafiksikker

En række nye tiltag for i alt 1,4 mio. kroner skal gøre området omkring Nordstjerneskolen, Helsinge Hallerne, biblioteket og svømmehallen mere sikkert, foreslår teknisk udvalg.

Børn og forældre kan glæde sig over, at trafikken omkring Nordstjerneskolen nu bliver endnu mere sikker.

Teknisk udvalg er parat til at investere 1,4 mio. kroner i en stribe nye tiltag, som skal gøre veje og områder omkring Nordstjerneskolen i Helsinge endnu tryggere. Området indeholder også Helsinge Hallerne, Gribskov Svømmehal og biblioteket.

”Folk er meget glade for de ting, vi allerede har gjort for at forbedre trafiksikkerheden. Men vi kan gøre endnu mere. Vi vil generelt gerne have børnene op på cyklen og få dem til at cykle i skole, og derfor skal vi have biltrafikken væk fra selve skolegården,” siger formand for teknisk udvalg, Bo Jul Nielsen (S).

Planen indeholder i alt 10 initiativer:

  • At der indføres tidsbegrænsning (max 3 timer) på parkeringsarealet på Ridebanevej.
  • At der opsættes supplerende skiltning ved Skolegades indkørsel til varelevering/handicapparkering.
  • Boagervej - syd for brandvej - etablering af parkerings og standsningsforbud.
  • Boagervej - nord for brandvej - etablering af afsætningsmulighed.
  • Idrætsvej - etablering af chikane for at tydeliggøre forbud mod indkørsel.
  • Krydset - etablering af hævet flade mm.
  • Skolegade - supplerende afmærkning i kørebane ved fodgængerfelt.
  • Vestergade - supplerende afmærkning i kørebane ved fodgængerfelt.
  • Boagervej/ Bovænget - supplerende afmærkning i kørebane ved rødt opmærksomhedsfelt.
  • Trafikpolitik - få udbredt viden om bestemte forhold i de trafikpolitikker der skal opdateres/laves af brugerne i området.

Løftet pegefinger til forældre

Planen sætter fokus på, at de såkaldt bløde trafikanter – børn, der går eller cykler til skole – får en sikker vej ind til skolen.

I dag vil mange forældre gerne aflevere børnene så tæt ved hovedindgangen som muligt. Og det skaber farlige situationer og usikkerhed for børnene, viser den evaluering af trafikken, som kommunen har udarbejdet.

Derfor er der også en løftet pegefinger til forældre, som i dag overser det forbud mod kørsel, som gælder ved vareindleveringen og på FO'ens område. Kommunen kan opsætte yderligere skiltning, men det er forældrenes ansvar, at skiltningen overholdes.

Tilfredse forældre

Gribskov Kommune har foretaget en undersøgelse blandt de trafikanter, som færdes i området.

Mere end 80 procent erklærer, at trafikforholdene allerede er blevet bedre end tidligere. Samtidig har folk masser af forslag til, hvordan forholdene kunne forbedres yderligere. Et forslag går på at asfaltere den sydlige del af parkeringspladsen mellem Helsinge hallerne og skolen, som i dag er grus.

Teknisk udvalg har dog valgt at fastholde grus, fordi området også bruges til cirkustelte og andre arrangementer, som kræver grus som underlag.

Teknisk udvalg vedtog onsdag den nye plan til 1,4 mio. kroner – nu skal planen godkendes i økonomiudvalget og siden byrådet.

Yderligere oplysninger: Bo Jul Nielsen (S), formand, teknisk udvalg, 72497511.