Nu skydes arkitektkonkurrencen for Helsinge Nord i gang

Der er udpeget fire teams, der henover efteråret skal tegne hvert deres forslag til, hvordan en helt ny bydel i Helsinge Nord skal se ud.

Arkitektkonkurrencen afholdes som en såkaldt prækvalifikationskonkurrence. Det betyder at teams, der har ønsket at deltage i konkurrencen, har kunnet indsende en fyldestgørende ansøgning til kommunen. Herefter er alle indkomne ansøgninger blevet gennemgået og bedømt på deres teams sammensætning ifht. at løse opgaver indenfor byplanlægning, bybygning, landskabsudformning, miljø og bæredygtighed.

Da tidsfristen udløb den 19. august, havde vi modtaget 20 flotte ansøgninger! Den 9. november afleverer de fire teams deres forslag, hvorefter en dommerkomité bedømmer og udpeger en vinder. Vinderen offentliggøres ved et særskilt arrangement inden jul.

De fire teams, der indbydes til at deltage i konkurrencen er følgende:

Team Vandkunsten

Den meget erfarne tegnestue Vandkunsten står i spidsen for et bredt og velkvalificeret team. Vandkunsten er en meget velanset tegnestue, der især er kendt for deres gode forståelse for boligbebyggelser i menneskelig skala, gode og helstøbte helhedsplaner samt en utrættelig appetit på og ordentlig tilgang til byplanlægning. De tre underrådgivere byder ind med både innovative, strategiske by- og landskabskompetencer (STED) samt to ingeniørrådgivere med fokus på klima og bæredygtighed (DEM & Esbensen) og trafikplanlægning (Norconsult).

Totalrådgiver: 

Tegnestuen Vandkunsten A/S
Underrådgiver: 
STED by og landskab ApS
Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
Norconsult AB

Team SLA 

Teamet er et skarpt tilskåret team,  der ledes af landskabstegnestuen SLA. SLA arbejder strategisk med by- og landskabsplanlægning - altid med udgangspunkt i landskabets og stedets kvaliteter. SLA flankeres af en spændende up-coming tegnestue, Lendager Arkitekter, der allerede har markeret sig som en af Danmarks mest bæredygtige og ressourcebevidste tegnestuer. De to tegnestuer styrkes yderligere af trafikingeniører fra VIA Trafik og miljø- og klimaeksperter fra Orbicon.

Totalrådgiver:

SLA A/S
Underrådgiver:
Lendager Arkitekter ApS
Orbicon A/S
VIA Trafik A/S

Team EFFEKT

Teamet ledes af en, af den nyere generations helhedsorinterede tegnestuer, der integrerer byplanlægning, strategi og arkitektur: EFFEKT Arkitekter. De hollandske landskabsarkitekter Karres+Brandt har et skarpt fokus på at skabe optimale udviklingsbetingelser for landskabet, herunder veludviklede metoder til realiseringen af planerne. Ingeniørvirksomheden Atkins tilfører teamet specialer i både bæredygtighed, klima og infrastruktur. Konsulentvirksomheden Trafikplan deltager med viden om trafik- og mobilitetsløsninger. Endelig er der den strategiske rådgivning i byudvikling fra rådgivningsfirmaet CFBO.

Totalrådgiver:

EFFEKT Arkitekter ApS
Underrådgiver:
Karres en Brands landschaparchitecten b.v. 
Atkins Danmark A/S
CFBO - Cassøe Frost Borchmann ApS 
Trafikplan ApS

Team Arkitema

Arkitema er som Danmarks største tegnestue, leverandør af en meget bred vifte af velfunderede kompetence. Arkitema i front for teamet dækker således byplanlægning, landskabsarkitektur, boligarkitektur og etapeplanlægning. Arkitema suppleres af ingeniører med specialer indenfor infrastrukturplanlægning, miljø, klima, bæredygtighed, støjberegninger, natur og biodiversitet.

Totalrådgiver:
Arkitema Architects k/s
Underrådgiver:
MOE A/S