Ny asfalt på vejen til sommerlandet

Vejen mellem Helsinge og Rågeleje skal have ny asfalt. Vejarbejdet begynder i juli og er planlagt, så det forstyrrer billisterne mindst muligt.

En lang vejstrækning mellem Helsinge og Rågeleje skal ny have lagt et lækkert lag nyt, sort glinsende asfalt.

Vejarbejdet begynder i juli, og der er lagt en nøje plan for, hvordan det omfattende vejarbejde kan give de mindst mulige gener for bilister og beboere ved vejen.

Vejen forbinder Helsinge med sommerlandet i Rågeleje og omegn, og det er en usædvanlig lang vejstrækning, som Gribskov Kommune asfalterer på én gang.

Vejen holdes åben om dagen

Vigtigst er, at vejen altid vil være åben om dagen. Det mest omfattende arbejde er sat til at foregå i tidsrummet fra kl. 18 og frem til kl. 6 om morgenen.

Arbejdet betyder, at vejen lukkes ved natarbejdet i følgende etaper:

1. etape d. 10. juli lukkes mellem Bakkebjergvej og Kirkevej.

2. etape d. 11. juli lukkes mellem Kirkevej og Vibelandsvej.

3. etape d. 12. juli lukkes mellem Vibelandsvej og Møngevej.

4. etape d. 13. juli lukkes mellem Møngevej og Laugøvej.

Der vil blive sørget for skiltning til omkørsel. Og ingen beboere ved vejen vil blive lukket inde på grund af vejarbejdet.

Billig olie – billigere veje

Gribskov Kommune har efter et udbud af asfalteringen kombineret med en billigere oliepris – og dermed billigere asfalt – fået mulighed for at reparere flere veje og asfaltere flere veje end ellers.

Ved at lukke vejen helt om natten kan den samlede tid, hvor vejarbejdet står på, minimeres. Samtidig giver natte-lukningen bedre vilkår for entreprenøren, Colas. Ved at kunne tromle asfalten i hele vejens bredde samtidig, undgår man nemlig en samling midt på vejen, hvor frost og vand kan trænge ned. Det forlænger vejens levetid.

”Vi er klar over, at et større vejarbejde altid vil være generende for både beboere og trafikanter. Derfor har gjort vores yderste for at planlægge arbejdet, så det samlet set er til mindst mulig irritation for trafikken,” siger teamleder Inger Tommerup Fogh, Center for teknik og miljø i Gribskov Kommune.

Hun understreger, at også vejrguderne har indflydelse på vejarbejdet, så der kan komme forskydninger i, hvordan og hvornår arbejdet udføres.

Yderligere oplysninger: Inger Tommerup Fogh, teamleder, Center for teknik og miljø, 72496765.