Nyt stort boligområde på vej i Gilleleje

Den gode udvikling med nye boligområder og vækst fortsætter i Gilleleje, efter at byrådet nu har godkendt salg af et nyt område af Bavne Ager. Omkring 80 boliger skal bygges af Boligselskabet Rosenvænget.

Der skal nu bygges omkring 80 nye boliger i Gilleleje, efter at byrådet i Gribskov Kommune i går har besluttet at sælge endnu en del af området Bavne Ager i den sydlige del af Gilleleje.

Området skal udvikles med både almene og private boliger, samt et fælleshus til beboerne. Udviklingen af området sætter en tyk streg under den positive spiral med vækst og øget tilflytning, som Gilleleje er inde i.

”Borgerne i Gribskov har grund til at glæde sig over det her salg. Det vil medvirke til at udvikle Gilleleje by som et endnu mere attraktivt sted at bo og drive virksomhed – en udvikling, som gavner hele kommunen,” siger borgmester Kim Valentin (V). Han lægger samtidig vægt på, at Gribskov Kommune nu får flere lejeboliger – noget, der længe har været efterspurgt.

Beslutningen om at sælge endnu et delområde af Bavne Ager ved Gilleleje blev truffet på et byrådsmøde mandag 14. november. Salget kommer efter, at dele af området allerede er blevet solgt og udviklet med nye boliger, og resten af området forventes solgt i løbet af vinteren, så området inden for en kort årrække vil blive fuldt udbygget.

Attraktive boliger

Det nye boligområde, Bavne Ager Vest i Gilleleje, bliver bygget op som en lille landsby med bilfri gader, hvor gaderummet bliver en tryg ramme for ophold og leg, i stil med Dragør og kartoffelrækkerne i København Ø. Desuden inddrages naturen i bebyggelsen ved at lade et beskyttet vådområde og en sø indgå som en del af boligområdet.

”Vores ambitioner for dette projekt er at skabe et harmonisk og varieret boligområde i pagt med naturen med attraktive, klimavenlige almene boliger, hvor beboerne får rigtig meget for pengene,” siger Kim Randrup, der er formand for Boligselskabet Rosenvænget, som skal bygge boligerne, bistået af den almene bygge- og boligadministration Domea.dk.

Bebyggelsen sammensættes, så halvdelen af boligerne er rækkehuse i to etager og halvdelen er etageboliger i to etager. Lokalplanen forventes at være klar i løbet af 2017, og byggeriet forventes at stå færdig i 2019. Gribskov Kommune får ret til at anvise borgere til en del af de almene boliger.

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.