Pressemeddelelse: Bevar bunkers og skab nye oplevelsesmuligheder

Gribskov Kommune vil arbejde for at borgere og gæster kan besøge og overnatte i bunkers i Gribskov. I Gribskov er der i dag 140 bunkers fra kold-krigstiden. Forsvaret har planer om at fjerne de 140 bunkers.

Tænketanken Vækst:Gribskov, anbefalede sidste år, at man åbnede nogle af bunkerne og gav mulighed for primitiv overnatning i dem. Den ide tog kommunen til sig.

Kultur og idrætsudvalget har nu givet grønt lys for at arbejde videre. En arbejdsgruppe med repræsentanter for Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland har arbejdet sammen om et oplæg til, hvordan man kan bevare nogle af de 140 bunkers og anvende dem til formidling og som alternativ overnatning i Gribskov.

Formand for Kultur og idrætsudvalget, Jørgen Simonsen, fortæller;

"Bunkers er et spændene historisk indslag og har potentiale i forhold til friluftsliv, historieformidling, og turisme. Det var derfor en god ide Tænketanken Vækst:Gribskov kom med. Parallelt med tænketankens arbejde, kom forsvaret med en plan for at nedlægge bunkers i Gribskov. Heldigvis er der andre end os, der synes det er en god ide og sammen kan vi forhåbentlig realisere ideen."

Arbejdsgruppen foreslår følgende tre indsatsområder:

1 Friluftsliv
To af bunkerne omdannes til sheltere ved at fjerne bagsiden af bunkeren, så den er delvis åben, og derefter kan den indrettes med overnatningsmuligheder. Uden for åbningen etableres bålsted og siddepladser i samme stil og udtryk som bunkeren, i beton. Shelterne kan bruges til overnatning med større grupper og skal kunne bookes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Målgruppen: Skoleklasser i Gribskov Kommune Borgere, foreninger, spejdergrupper m.m. i Gribskov Kommune Friluftsentusiaster, klasser og grupper fra resten af landet pga. dens særegenskab

2 Historieformidling
Det militære anlæg kan fungere som et pædagogisk element i formidlingen af 2. verdenskrig og den kolde krig samt i spørgsmålet om det danske forsvars rolle. Der kan opstilles oversigtskort over bunkerne, skilte med tekster samt foldere mv.

Den primære målgruppe: skoleklasser historieinteresserede gæster besøgende i skoven

3. (Ride)turisme - overnatning mv.
Facilliterne vil kunne anvendes af og markedsføres overfor turister bl.a. rideturister. Der kan etableres forbindelse på eksisterende ridestier, og der kan etableres mulighed for overnatning for rideturister. Området vil også være attraktivt for (pilgrims)vandrere.

For at etablere et attraktivt friluftsområde ved de bevarede bunkere vil det kræve, at der etableres toilet, vand, el/wifi mv. Udgifter til drift og etablering Etableringsudgifterne anslås til ca. 5,3 mio. kr. og skal dækkes af ekstern finasiering. Der er eksempelvis positiv tilkendegivelse fra Friluftsrådet. Den forventede årlige drift og vedligehold anslås til ca. 120.000 kr. Kultur og idrætsudvalget lægger op til at der findes midler til driftsudgifterne i de kommende budgetforhandlinger. Yderligere information: Formand for Kultur og idrætsudvalget, Jørgen Simonsen, tlf. 40 50 26 40