Pressemeddelelse: Totalrenovering af skolen på parkvej et stort skridt nærmere -

Pressemeddelelse 13. december 2016 Totalrenovering af skolen på parkvej et stort skridt nærmere - læringsmiljøet i fokus

Det er nu besluttet, hvad den nye skole skal rumme. Arbejdsgrupper med repræsentanter fra elever, lærere og forældre fra Gilbjergskolen har fastlagt visionen for skolen i Gilleleje samt kravene til hvad skolen skal rumme. Funktionsprogrammet, som det hedder, er efterfølgende behandlet politisk og er nu godkendt i Byrådet. Dermed kan totalrenoveringen af skolen på Parkvej i Gilleleje meget snart udbydes. 

Formand for tidligere Vækst- og Skoleudvalg, Nick Madsen, fortæller; 

"Jeg er glad for, at vi nu er kommet så langt, og jeg er sikker på, vi får en rigtig god skole ud af det. Det er en god vision arbejdsgruppen er kommet med og gode krav, der er skrevet ind i funktionsprogrammet." 

Vision for Gilleleje Læringsområde 
Gilleleje læringsområde skal blandt andet være et Læringslaboratorium,hvor man lærer gennem refleksion, afprøvning og evaluering. Undervisningen skal være eksperimenterende og innovativ og skal kunne inddrage skolens udearealer, nærområde og lokalområde i undervisningen. Der skal være en opdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling, for at tilgodese de forskellige aldersgrupper og skabe sociale relationer og fællesskaber.  

Funktionsprogrammet  
Funktionsprogrammet beskriver de rammer og funktioner skolen skal rumme, når den står færdig. Funktionsprogrammet bygger på fire overordnede elementer: 

Et trygt indskolingsmiljø og en spændende Fritidsordning (FO). 
Et udviklende mellemtrin med et bredt spænd i de faglige tilbud og en god klub.  Et unikt udskolingsmiljø med stor læringsprogression. 
Et inkluderende specialtilbud, som er integreret i den almene undervisning.  

Nick Madsen fortæller videre 

"Det er rigtig vigtigt, at der etableres et særligt ungemiljø. Ikke mindst skolebestyrelsen har gentagne gange fremhævet betydningen af, at udskolingen i dag har sit helt eget unikke miljø. Vi skal sikre, at der også på Parkvej etableres et særligt miljø for de store elever, og jeg er glad for, at det fremgår meget tydeligt som et krav i funktionsprogrammet." 

Den videre proces 
Kommunen udbyder opgaven i december 2016 og i februar 2017 udvælges fem firmaer, der skal arbejde videre med opgaven. De fem byggefirmaer præsenterer deres løsningsforslag i juni 2017, hvor et bedømmelsesudvalg vælger de to til tre firmaer, der i sidste ende skal konkurrere om at skabe den bedst mulige skole. I oktober næste år vælges den endelige vinder, og først herefter starter byggeprocessen. Selve ombygningen starter i 2018 og varer omkring halvandet år. 

Yderligere information: 
Nick Madsen, tlf. 26814060