Skolestart

Indskrivning til skolestart 2017-18 Skolerne udsender i uge 44 brev om indskrivning til 0. klasse.

Skoleindskrivning sker digitalt via:
www.gribskov.dk/skolestart

Alternativt kan indskrivning ske på den pågældende skole.
Indskrivning skal ske senest den 30. november 2016

I marts 2017 sender skolerne brev til alle forældre med svar om, hvilken skole og afdeling barnet er indskrevet på.

Spørgsmål til indskrivningen kan besvares af den lokale folkeskole eller ved henvendelse til Center for Børn og Unge på mail: skoler@gribskov.dk

Folkeskolerne afholder informationsmøder / åbent hus for interesserede forældre. Se datoer på skolernes hjemmesider.

Gribskov Kommunes folkeskoler
 
Særligt vedrørende indskrivning til Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole

Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole har rullende skolestart. Indskrivningen til skolestart gælder derfor børn, der er født i 2011 og i 1. halvdel af 2012, til og med 31. maj 2012. Børnene indskrives med henblik på skolestart i løbet af skoleåret 2017/18.

Hvad er rullende skolestart?

Rullende skolestart betyder, at ikke alle børn starter på samme dato, men i løbet af skoleåret. Fordelen ved rullende skolestart er, at børnene kommer ind i en eksisterende, velfungerende gruppe af børn og at nye børn stille og roligt indsluses til skolegang og oplever en større ro i skolestarten.

Spørgsmål vedrørende rullende skolestart kan besvares ved henvendelse til de
pågældende skoler.