Sommerhuse en god mulighed for at fordele flygtninge mere

Gribskovs borgmester Kim Valentin beder integrationsministeren om lov til at lade flygtninge bo midlertidigt i sommerhuse. Det vil nemlig forbedre integrationen, hvis flygtningene bliver spredt rundt om i kommunen.

Integrationen af flygtninge bliver lettere, hvis de bliver spredt rundt i Gribskov Kommune.

Derfor har Gribskovs borgmester Kim Valentin i et brev til integrationsminister Inger Støjberg og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen netop foreslået at gøre det lovligt at lade flygtninge bo midlertidigt i sommerhuse i op til et år.

"Hvis vi kan boligplacere flygtninge i sommerhuse, så får vi endnu bedre mulighed for at sprede flygtningene ud i hele kommunen i stedet for i nogle få områder. Det giver borgerne i lokalsamfundene bedre mulighed for at integrere den enkelte flygtning eller flygtningefamilie," siger Kim Valentin.

Det handler om få sommerhuse
Han forklarer, at det ikke drejer sig flere end måske 10-15 sommerhuse i alt, og det er ganske få, når man tænker på, at Gribskov er landets næststørste sommerhuskommune.

"Det er vigtigt, at flygtningene bliver placeret i sommerhuse, der ligger tæt ved offentlig transport, indkøbsmuligheder og andre ting, som er nødvendige for at kunne leve et normalt liv," siger Kim Valentin og forklarer, at kommunen generelt gør alt, hvad den kan for at finde alternativer til almindelige lejeboliger.

"Vi ombygger for eksempel kommunale institutioner, sætter midlertidige pavilloner op og undersøger i øjeblikket muligheden for at få sat de såkaldte venligboliger op, som også er midlertidige boliger med fornødenheder som el og vvs. Og så vil vi fortsat meget gerne høre fra private, som vil leje boliger eller værelser ud til flygtninge," siger borgmesteren.

Borgermøde om Asylcenter Esbønderup i aften
Han er vært for et borgermøde i aften om asylcenteret på det gamle Esbønderup Sygehus. Mødet har fokus på de foreløbige erfaringer med asylcentret, hvor de første asylansøgere flyttede ind kort før jul.

Borgmesteren slår fast, at der er forskel på de flygtninge, kommunen i øjeblikket er i gang med at boligplacere rundt om i kommunen og dem, der bor på asylcenteret.

Dem, kommunen er i gang med at boligplacere har nemlig allerede fået opholdstilladelse, mens dem, der bor på asylcenteret, er i gang med at få behandlet deres sag af Udlændingestyrelsen. Nogle af dem kan ende med at få opholdstilladelse i Danmark, men det betyder dog ikke, at de ender her i kommunen. De vil nemlig blive fordelt rundt om i landet af Udlændingestyrelsen.

Borgermødet bliver holdt i aften fra klokken 19 til 21 i hallen på Gribskolen, Tingbakken afd., Tingbakken 10 i Esrum og er en opfølgning på det borgermøde, som blev afholdt 16. december 2015.


Yderligere oplysninger:
Kim Valentin, borgmester, tlf. 7249 8200
Sara Paarup, chef i Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, tlf. 7249 7250