V, K og DF-trekløver tager ansvar for nyt budget

Borgernes ønsker er hørt i et nyt budget, som Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om. Samtidig fastholdes en økonomisk ansvarlig kurs.

De ældre slipper for, at prisen på mad sættes op. De mindste børn kan blive længere tid i vuggestue eller dagpleje uden at blive presset i børnehave. Og en planlagt besparelse på vikarer i skoler og børnehaver er aflyst.

Borgernes stemme er blevet hørt og en række besparelser er blevet taget af bordet i det nye budget, som det politiske trekløver med Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre er enige om.

De tre partier har drøftet budgettet, efter at NytGribskov og Socialdemokratiet denne uge brød aftalen om budgettet og ikke ville medvirke til at finansiere udgifterne.

Trekløveret har valgt at lytte til borgerne og mange af de høringssvar, som er kommet. Borgerne kan derfor glæde sig over, at flere af de planlagte besparelser nu er væk samtidig med, at kommunens kassebeholdning bevares.

”Set i lyset af, at NytGribskov og Socialdemokraterne ikke ville tage et økonomisk ansvar for den aftale, de selv havde indgået, har vi drøftet budgettet for både at imødekomme borgernes ønsker og samtidig fastholde en økonomisk kurs, hvor Gribskovs borgere kan sove trygt om natten i forvisning om, at politikerne ikke solder husholdningskassen op. Vi har sikret en bedre kernevelfærd for børn og ældre i et nyt budget, vel at mærke uden at tage af kassen,” siger borgmester Kim Valentin (V) om aftalen mellem de konservative, Dansk Folkeparti og Venstre.

Han understreger, at ikke alle de planlagte besparelser er taget af bordet – for Gribskov er stadig underlagt krav fra regeringen om at spare og kommunens kassebeholdning skal leve op til et minimum anbefalet af Kommunernes Landsforening (KL).

Med den nye aftale mellem det politiske trekløver bliver følgende besparelser fjernet:

  • Øget egenbetaling af mad på ældreområdet fjernes.

  • Planerne om at lade børn begynde i børnehave fra 2 år og 10 måneder droppes.

  • Reduktion af vikarer i skoler og dagtilbud fjernes.

  • Sommerferielukning af visse institutioner (sampasning) sløjfes.

  • Øget egenbetaling af kørsel til genoptræning eller ældre-aktiviteter fjernes.

Pengene har de tre partier bl.a. fundet ved at droppe nogle af de ønsker fra NytGribskov og Socialdemokraterne, der ellers var lagt op til i budgettet.

 

 

Yderligere oplysninger:

Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.

Jesper Behrensdorff, Det Konservative Folkeparti, 40518624.

Jonna Præst, Dansk Folkeparti, 25745432.