VITAS for virksomheder

Jobcenter Gribskov tilbyder en digital løsning til virksomheder der ansøger om en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til voksenlærlingeforløb.

VITAS er en digital løsning der erstatter blanketterne når din virksomhed ansøger om løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til voksenlærlingeforløb.
I VITAS guides du gennem ansøgningen. Allerede kendt virksomhedsoplysninger indhentes automatisk, og forløbet sikrer at alle obligatoriske oplysninger kommer med fra starten.
I VITAS ligger alle virksomhedens sager med Jobcentret samlet på et sted, og du kan hele tiden følge udviklingen i sagerne. Du får desuden besked på mail hver gang der sker noget, og hvad du eventuelt skal tage stilling til.
Det er nemt at logge ind med virksomhedens NemID, og forløbet håndterer godkendelse fra både leder og medarbejderrepræsentant.

Jobcenter Gribskov ser frem til et fortsat godt, men også nemmere, samarbejde i den nye løsning.

For yderligere information kontakt
Virksomhedskonsulent Torben Ravn-Sørensen
Tlf. 72496191  mail trsoe@gribskov.dk

Se video og læs mere på VITAS