Flagdag for veteraner i Gribskov Kommune

I år er det anden gang, at Gribskov Kommune markerer flagdagen for Danmarks udsendte ved et særligt arrangement.

Gribskov Kommune har skabt en ny tradition omkring flagdag

I anledning af Den nationale Flagdag den 5. september inviterer Gribskov Kommune veteraner og pårørende til højtideligholdelse.

Over hele landet vil der den 5. september blive flaget for Danmarks udsendte. Formålet med dagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark. Dagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den indsats som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

I år er det anden gang, at Gribskov Kommune markerer flagdagen ved et særligt arrangement. Det finder sted tirsdag den 5. september fra klokken 9.30 – 11.30 på Helsinge Rådhus. Tidspunktet er valgt, således at der er mulighed for også at deltage i markeringen i København, hvis veteranerne ønsker det.
Der er udsendt invitation til Gribskov Kommunes veteraner, der med deres pårørende er inviteret til mindehøjtideligheden af Borgmester Kim Valentin.

Markeringen af dagen i Helsinge indledes med flaghejsning foran Rådhuset med ét minuts stilhed for at mindes de sårede og faldne, ledsaget af trompetmusik. Herefter inviterer Gribskov Kommune til højtideligholdelse i Byrådssalen med taler, musik og brunch. ”Vi har valgt at gøre Flagdagen til en ny tradition i Gribskov Kommune for med dette arrangement at vise vores anerkendelse af den store og fremragende indsats, vores udsendte yder. Det er mennesker, der med livet som indsats har valgt at rejse ud i verden for at være med til at skabe stabilitet og fred, både gennem en militær og humanitær indsats og det vil vi gerne sige tak for,” siger borgmester Kim Valentin.

I år sætter vi focus på temaet ”Fra soldat til civil”, om hvordan vi nationalt og som kommune kan støtte op om vores veteraner ved at lette overgangen til det civile liv. Mange kommer styrket hjem med nye kompetencer, mens andre har brug for støtte og rådgivning.

Borgmester Kim Valentin udtaler: ”Det ligger Gribskov Kommune meget på sinde at skabe de bedst mulige vilkår for vores veteraner. Det gør vi nu og fremadrettet, ved at de får èn indgang til kommunen ved en Veterankoordinator, som kan vejlede og formidle kontakt til resursepersoner i forhold til job, familieanliggender og sundhed”.

Funktionen som veterankoordinator er etableret efter Byrådets beslutning i maj 2017 og knyttet til Center for Borgerservice og Beskæftigelse.
Med dette initiativ håber Byrådet, at det vil gøre en forskel for veteranen til hurtigere at kunne genoptage sit civile liv.