Nyskabende netværk af frivillige på vej

Gribskov Kommune har fået 400.000 kroner til at skabe et netværk af frivillige til det nye demens-dagcenter Holbohave i Blistrup. Formålet med netværket er at aflaste de pårørende til de cirka 40-50 brugere af Holbohave. De frivillige får træning i at håndtere de situationer, der kan opstå, når man er sammen med et menneske med demens.

En gåtur, et spil kort eller en hyggestund med bagning.

Gribskov Kommune søger nu frivillige til at være sammen med demensramte borgere på det nye dagcenter for demente i Blistrup, Holbohave.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V) forklarer, at formålet med det nye netværk af frivillige vil styrke det sociale liv på centeret.

"De ansatte spiller jo allerede en vigtig rolle i det sociale liv på centeret, men de har også mange praktiske opgaver. Her kan de frivillige være med til at gøre en stor forskel i hverdagen på centeret ved at komme og gå ture, spille spil eller andet som de demens-ramte måtte have lyst til," siger formanden og forklarer, at det først og fremmest er for hyggens skyld, men den aktive hverdag spiller også en vigtig rolle for formålet med selve Holbohave.

"Formålet med Holbohave er at aflaste de pårørende, så de og den demens-ramte kan blive længst muligt i deres eget hjem. Og her kan de frivillige i netværket gøre en kæmpe forskel, fordi alle aktiviteter ifølge forskning kan være med til at holde hovedet i gang, og det er vigtigt for at mindske forværringerne af demensen," forklarer Birgit Roswall.

De frivillige får træning i at tackle svære situationer
Som noget nyt i Gribskov Kommune vil de frivillige få tilbudt et kursus i at håndtere de svære situationer, der kan opstå, når man er sammen med mennesker med demens.

"Nogle demens-ramte kan reagere kraftigt i visse situationer, og derfor er det vigtigt, at vi giver de frivillige træning i håndtere, situationer, der kan opstå. Her er netværket nyttigt, fordi de frivillige kan høre om hinandens erfaringer," forklarer formanden, der slår fast, at de frivillige vil få støtte af kompetente fagfolk, og at de frivillige ikke er en erstatning for de fagprofessionelle på Holbohave.

En bro til hjemmet
Birgit Roswall forklarer videre, at der også vil være mulighed for, at den frivillige kan tage med hjem til den demente, når de har fået tillid til hinanden.

"Det kan være, de vil bage sammen eller finder på andre aktiviteter. For os er det vigtigste, at både den demens-ramte, de pårørende og de frivillige hygger sig sammen. Her er det ikke afgørende, at det foregår på Holbohave," siger hun.

Vil du være med i netværket?
Der er plads til cirka 40-50 demens-ramte på Holbohave, og det er planen, at der kommer cirka 20 frivillige med i netværket. Alle kan i princippet blive frivillig i netværket, men det er godt at være rolig og tålmodig af natur.

Ring eller skriv til lederen af netværket, Kristine Pedersen og hør mere. Hun har tlf. 7249 7450 og mail krped@gribskov.dk. Læs mere om Holbohave på gribskov.dk

Yderligere oplysninger:
Birgit Roswall, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 7249 6804
Kristine Pedersen, projektleder, frivillignetværket, tlf. 7249 7450

Fakta om frivillignetværket
Gribskov Kommune har fået 400.000 kroner til projekt 'Et aktivt liv med demens' fra Sundhedsstyrelsens satspulje ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”. Formålet med projektet er, at etablere et frivillignetværk på kommunens nye dagcenter for hjemmeboende borgere med demens.