Teknisk ændring af takster på børneområdet

Der er udsigt til en beskeden stigning i prisen for børnepasning.

Forældre til børn i dagpleje, vuggestue og børnehaver har udsigt til en beskeden prisstigning på tre procent ifølge det budgetmateriale, som børneudvalget skal tage stilling til mandag 18/9.

De takster, som er fremlagt i materialet til udvalgets politikere, indeholder dog en teknisk fremskrivning af taksterne, som ikke tager højde for ændringerne i den relative fordeling af børnetallet. Derfor ser det i tallene ud som om, at en vuggestueplads stiger markant i pris, mens en børnehaveplads falder markant i pris.

Direktør i Gribskov Kommune, Steffen Bohni, understreger, at selv om taksterne ved første øjekast kan vidne om store ændringer – så er der altså udsigt til en stabil pris for børnepasning i Gribskov:

”De fremlagte takster indeholder alene en teknisk fremskrivning. De endelige takster vil indeholde en anden fordeling af udgifter mellem henholdsvis vuggestue- og børnehaver. De to takster kan forventes at stige med tilnærmelsesvis samme procent,” siger Steffen Bohni.

Børneudvalgets møde finder sted mandag 18/9.

 

Yderligere information:

Steffen Bohni, direktør, Gribskov Kommune, 72498212.