Udlæg for ejendomsskatterestancer og gebyrer.

Fra uge 44 indkalder Gribskov Kommune borgere til udlægsforretning.

Gribskov Kommune foretager fra uge 44 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav, hvor sidste rettidige betaling var den 20. februar og den 21. august 2017.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat, byggesagsgebyr m.v. vil du modtage en underretning om udlægsforretning.
Betales restancen ikke senest ved udlægsforretningen, anmoder vi vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion.

Udlæg foretages jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1a.