Fakta om strejke og lockout i Gribskov Kommune

Store dele af velfærdsområdet i Gribskov Kommune bliver ramt og lukker ned, hvis den varslede strejke og lockout bliver virkelighed. Hold dig opdateret her på siden.

Vi risikerer stadig en stor strejke og lockout i Gribskov Kommune, hvis de faglige organisationer og stat, regioner og kommuner ikke bliver enige om en ny overenskomst.

Strejken vil nu ramme X. april – lockouten X. april

De faglige organisationer har varslet, at strejken går i gang d. 4. april, mens Kommunernes Landsforening (KL) har varslet, at lockouten går i gang d. 10. april.

Forligskvinden har dog besluttet at udsætte strejke og lockout med 2 uger.

Parterne forhandler i forligsinstitutionen, hvor forligskvinden forsøger at mægle.
Her kan forligskvinden vælge at udsætte strejken og lockouten i 2 gange 14 dage, dvs. 28 dage i alt, hvis forligskvinden mener, at der er mulighed for at parterne kan mødes om en aftale. Når udsættelsen udløber, går der igen fem dage før strejke/lockout træder i kraft.

Hvem bliver ramt af strejken?

Hvis strejken bliver en realitet i Gribskov Kommune vil det betyde, at dagplejen vil lukke, og store dele af jobcenteret vil blive ramt – ikke Ydelsescenteret, som fortsat sørger for, at borgerne får deres ydelser.

Følgende medarbejdergrupper i Gribskov Kommune er omfattet af strejke:

Gribskov Kommune 3F Tekniske servicemedarbejdere
  Dansk Socialrådgiverforening Rådgivere
  FOA Dagplejere
  HK

Administration og IT i jobcenter

Socialformidlere i jobcenteret

  Serviceforbundet Tandteknikere

Hvem bliver ramt af lockouten?

KL har varslet lockout af omkring halvdelen af alle ansatte i kommunerne, og det gælder også for Gribskov Kommune.

Indtil nu kender vi kun omfanget af lockouten på et meget overordnet niveau.
Ifølge KL vil størstedelen af skoler og daginstitutioner være omfattet, men specialtilbud vil stort set være undtaget.

Ældreområdet og en række områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget samt vitale områder som affaldshåndtering, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber. KL har lavet følgende oversigt over omfanget af lockoutede medarbejdere.

  • 86 procent af medarbejderne på dagtilbud
  • 86 procent af medarbejderne på undervisningsområdet
  • 73 procent af medarbejderne på administration
  • 65 procent af medarbejderne på Teknik og Service
  • procent af medarbejderne på området for ældre, sundhed, social og handicap

Regler for borgere i virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob

Hvis du er i virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob, så finder du reglerne her.

Forældrebetaling under lockout

Skulle dit barns mulighed for at komme i dagtilbud/FO være påvirket af lockouten i mere end én dag, vil der ske en tilbagebetaling for de dage, dit barn ikke kan benytte tilbuddet. Dette gælder kun, hvis dagtilbuddet/FO’en oplyser dig om, at dit barn ikke må komme.

Tilbagebetalingen vil ske senest 3 måneder efter lockouten er afsluttet, og vil være forholdsmæssigt beregnet i forhold til din betaling for pladsen.

Vi opretter nødberedskaber

Kommunerne skal oprette nødberedskaber for flere arbejdsområder. Det er områder, som er livsvigtige, eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed. Kommunerne skal også forhindre økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten.

Gribskov Kommune kan ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber kommunen skal oprette - det er en forhandling mellem de faglige organisationer og KL.
Så snart de faglige organisationer og KL er blevet enige, kan Gribskov Kommune få et overblik over hvilke nødberedskaber, kommunen kan oprette.

Hvornår ved vi mere?

Det tager tid at finde ud af, hvilke medarbejdere der er omfattet af lockouten og hvilke medarbejdere, der ikke er.

Vi arbejder på højtryk for at finde ud af præcis, hvilke områder der bliver omfattet af lockout, men vi er først klar med oplysningerne efter påske.

Alle berørte borgere vil få besked.