Forbud mod afbrænding

Afbrændingsforbuddet er besluttet i tæt dialog med skovfoden for Gribskov, Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage, der oplyser skovbunden og skoven er meget tør, hvilket også fremgår af DMI’s tørkeindeks http://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/

DMI forventer ikke regn den første uge, og med den friske vind observerer vi situationen tæt i samarbejde med skov og naturstyrelsen.

Endvidere har vi omrokeret på vore frivillige ressourcer ligesom vi ved en evt. melding om brand i skovene vil sende en forstærket udrykning grundet den store brandrisiko.

Nedenstående udmelding er også fremsendt til ejerkommunerne, og vi håber kommunerne vil offentliggøre forbuddet på kommunernes hjemmeside.


Frederiksborg Brand & Redning indfører forbud mod afbrænding i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra tirsdag den 5. juni 2018 og indtil videre.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Frederiksborg Brand & Redning følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på Frederiksborg Brand & Rednings hjemmeside www.fbbr.dk og på de seks kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere information kan indhentes ved Ole Hermansen på tlf. 24 98 66 52 eller mail olher@fbbr.dk