Pressemeddelelser og nyheder

Her finder du pressemeddelelser og nyheder fra Gribskov Kommune.

Masser af borgere ville høre om kystbeskyttelse

12. juni 2018

Flere hundrede borgere mødte for nylig op til orienteringsmøder om beskyttelse af Nordkysten. Her slog eksperter fast, at det er muligt at beskytte kysten mod fremtidens storme ved hjælp af strandfodring med sand, grus og ral og hårde anlæg.

Nyt udvalg skal sikre kvalitet og tryghed i hjemmeplejen

11. juni 2018

Gribskov Kommunes nye temaudvalg Ældre og Udbud begynder sit arbejde 25. juni. Det skal forberede et kommende udbud af hjemmeplejen i kommunen og sikre kvalitet og tryghed i hjemmeplejen til borgerne fremover.

Økonomisk pres på Gribskov trods aftale

08. juni 2018

Det er nødvendigt at genoprette Gribskovs økonomi, selv om en ny aftale mellem regeringen og kommunerne indebærer ekstra penge til kommunerne næste år.

Borgernes forslag til behandling i byrådet

07. juni 2018

Det skal være meget nemmere for borgerne i Gribskov at få politikerne til at tage stilling til helt konkrete forslag. Kan du samle godt 1.000 borgere bag dit forslag, så kan det fremover komme til behandling i byrådet.

Forbud mod afbrænding

05. juni 2018

Troldebakkerne nu et skridt nærmere realisering

01. juni 2018

I går godkendte Udvikling, By og Land forslag til den vigtige rammelokalplan for Helsinges nye bydel Troldebakkerne. Dermed er det store projekt et skridt tættere på at blive realiseret.

Politisk enighed om prioritering for jobcenter

01. juni 2018

Gribskov Kommunes jobcenter er lige som kommunens andre afdelinger underlagt krav om at spare næste år. Et enigt udvalg for beskæftigelse, industri og ungeuddannelse har fundet en vej, hvor der både investeres i bedre hjælp til borgerne, men samtidig skæres ned på antallet af afklarende forløb.

Miljøudvalg vil gøre det let for borgerne at nå nyt mål om sortering af affald

31. maj 2018

Miljø, Klima og Kyst besluttede i går, at kommunens borgere skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet senest i 2022. En del af det sorterede affald kan blive hentet ved husstandene for at gøre det let for borgerne.

Enigt udvalg sikrer effektiviseringer på Ældre-, Social- og Sundhedsområdet

29. maj 2018

Ældre, Social og Sundhed skal spare 8,7 millioner kroner i 2019 og knapt 15 millioner de efterfølgende tre år. I går prioriterede medlemmerne, hvor de vil finde pengene, så de tager størst muligt hensyn til borgerne.

Politiske prioriteringer skal sikre balance

28. maj 2018

De politiske fagudvalg tager i denne uge stilling til, hvordan Gribskov Kommunes økonomi kommer på rette kurs.