Borgermøde om dagligvarebutik i Tibirke

Gribskov Kommune holder borgermøde 26. juni 2017, klokken 19-21 i byrådssalen i Helsinge om en mulig dagligvarebutik i Tibirke

Gribskov Kommune er blevet præsenteret for en projekt-idé i et sommerhusområde i Tibirke, hvor bygherre ønsker at opføre en dagligvarebutik sammen med nogle andre tiltag, blandt andet i forbindelse med Restaurant Tinggården.

Vi holder derfor et borgermøde den 26. juni 2017, kl. 19-21 i byrådssalen på Rådhuset i Helsinge. Her præsenterer bygherre projektet, og der er mulighed for at stille spørgsmål og snakke om forslaget. Projektet er endnu ikke vedtaget politisk.