Budget 2020-2023

Høringsperioden er afsluttet. Budgettet har været i høring hos berettigede parter fra 24. september til 2. oktober 2019.

Tidsplan for budgetbehandlingen

29. oktober 2. behandler Byrådet budget 2020-2023
22. oktober 2. behandler Økonomiudvalget budget 2020-2023, herunder indkomne høringssvar

1. oktober 1. behandlede Byrådet budget 2020-2023.
Se punkt 120 1. budgetbehandling af budget 2020-2023

23. september 1. behandlede Økonomiudvalget budget 2020-2023.
Punkt 171. 1. budgetbehandling af budget 2020-2023

Nedenfor ser du høringsmaterialet:

Økonomiudvalget har ved 1. behandling af budget 2020-2023 den 23. september besluttet at høring af budget 2020–2023 sker med afsæt i prioriteringskatalogerne som anbefalet af fagudvalgene.

Oversigt over høringsmateriale tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling
For uddybning af de enkelte forslag henviser vi til fagudvalgenes prioriteringskataloger nedenfor.

Bilag 1 Administrationens budgetvurdering 2020-2023 september 2019

Taloversigter Budget 2020-2023

Se punktet fra ØUs møde den 23. september her: Punkt 171. 1. budgetbehandling af budget 2020-2023

 

Beskæftigelse og Unge (BU): 

Revideret prioriteringskatalog 2020-2023 efter udvalgsmøde - Beskæftigelse og Unge

Prioriteringskatalog med beskrivelse

Se punktet fra BUs møde den 17. september her: Punkt 28 Budget 2020-2023

 

Børn, Idræt og Familie (BIF):

Prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgsbeslutning - Børn, Idræt og Familie

Bilag Kapacitet på dagtilbudsområdet

Bilag Etablering af nyt, internt skoledagbehandlingstilbud rettet

Bilag Økonomisk bæredygtige skoler

Bilag Gribskovmodellen

Bilag Reduktion af udgifter til skolebustransport på almenområdet ved at ændre skoledistrikter

Bilag Ledelsesspænd skole- og dagtilbudsområdet

Bilag til fritidsstrukturanalyse

Se punktet fra BIFs møde den 10. september her: Punkt 48 Budget 2020-2023

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO):

Prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgsbeslutning - Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Se punktet fra KEOs møde den 10. september her: Punkt 59 Budget 2020-2023

 

Udvikling, By og Land (UBL):

Revideret prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgsbeslutning - Udvikling, By og Land

Se punktet fra UBLs møde den 17. september her: Punkt 192 Budget 2020-2023

 

Ældre, Social og Sundhed (ÆSS):

Prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgsbeslutning - Ældre, Social og Sundhed

Bilag 1 - Sundheds- og ældreområdet, budgetanalyse

Bilag 2 - Det specialiserede voksenområde, budgetanalyse

Se punktet fra ÆSSs møde den 10. september her: Punkt 76 Budget 2020-2023

 

Økonomiudvalget (ØU):

 Prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgets beslutning

Se punktet fra ØUs møde den 23. september her: Punkt 158 Budget 2020-2023