Aktuelle planer i høring

Bavne Ager Vest - friplejehjem og seniorboliger

Gribskov Kommune har solgt to delområder på Bavne Ager Vest i Gilleleje til det ATP ejede selskab Seniorbolig Danmark A/S med henblik på etablering af et friplejehjem og seniorvenlige boliger.

Kom til orienteringsmøde om projektet den 10. august i Gilleleje Hallen

Om projektet

Friplejehjemmet

I første omgang opføres friplejehjemmet, hvor der foreløbigt planlægges etableret 72 nye plejeboliger, der skal opføres af Seniorbolig Danmark og efterfølgende lejes ud til OK-Fonden, som skal drive plejecenteret.

Ifølge aftalen bliver det ikke dyrere for borgerne og Gribskov Kommune end tilsvarende kommunale plejetilbud. Gribskov Kommune betaler udelukkende for de beboere, som selv vælger at bo på det nye plejecenter, og der betales i henhold til kommunens generelle takster på området.

Det forventes, at byggeriet af friplejehjemmet påbegyndes i starten af 2018, og at det vil være klar til indflytning medio 2019.

OK-Fonden, der kommer til at forestå den overordnede planlægning og drift af det kommende plejecenter, er en non-profit organisation, som bygger og driver seniorbofællesskaber, plejehjem, psykiatriske bo- og behandlingssteder og hospice i Danmark.

Læs mere om OK-Fonden på deres hjemmeside

Seniorboliger

Etablering af de seniorvenlige boliger påbegyndes, når friplejehjemmet er taget i brug. Det vil være muligt at opføre op til 40 seniorvenlige boliger i 3 etaper. Der foreligger endnu ikke detaljerede planer for opførelsen af boligerne.

Lokalplan

Der er udarbejdet et lokalplansforslag, som er i høring frem til 30. august 2017.

Gå til den offentlige fremlæggelse 

For mere information om projektet henvises til OK-fonden

Høring udløbet 31.7.17 - Vejby Nordvest, boliger

Lokalplanen har et mål om at sikre et rummeligt, varieret og fleksibelt udbud af boliger i forhold til boligstørrelser, boligtyper, lokalisering og ejerforhold, som kan hjælpe til at opfylde de aktuelle og fremtidige boligbehov. De eksisterende boliger i Vejby er primært ejerboliger. Det nye boligområde påtænkes at være en kombination af salg og udlejning med en mindste boligstørrelse på 70 m2 tænkt som seniorboliger eller singleboliger og med en største boligstørrelse på 140 m2 tænkt som familieboliger.

Høringsperioden udløb 31. juli 2017 - indkomne bemærkninger behandles.