Høring udløbet 31.7.17 - Vejby Nordvest, boliger

Lokalplanen har et mål om at sikre et rummeligt, varieret og fleksibelt udbud af boliger i forhold til boligstørrelser, boligtyper, lokalisering og ejerforhold, som kan hjælpe til at opfylde de aktuelle og fremtidige boligbehov. De eksisterende boliger i Vejby er primært ejerboliger. Det nye boligområde påtænkes at være en kombination af salg og udlejning med en mindste boligstørrelse på 70 m2 tænkt som seniorboliger eller singleboliger og med en største boligstørrelse på 140 m2 tænkt som familieboliger.

Høringsperioden udløb 31. juli 2017 - indkomne bemærkninger behandles.