Kolonihaver i Nejlinge

Det overordnede formål med lokalplanen er at ændre området fra de nuværende daghaver uden overnatningsmulighed til kolonihaver med mulighed for større huse og overnatning.

Find lokalplanforslaget som er i høring frem til 1. september 2017