Invitation til borgermøde om placering af antennemast i Dronningmølle

Kom og deltag i offentligt møde hvor der lægges op til en drøftelse af antennemastens placering i Dronningmølle.

Tidspunkt: Den 22. oktober kl. 18-19
Sted: Dronningmøllehuset, Dronningmølle Strandvej 645

Læs mere her