Helsinge

Møllebakken - nyt projekt midt i Helsinge

Møllebakken - Mange nye boliger midt i Helsinge

På denne side kan du følge byudviklingsprojektet Møllebakken.

Projektet indeholder mere end 150 boliger, hvor rundt regnet 3-400 personer vil flytte ind. Lokalplanprocessen startes op i foråret 2017. De første boliger forventes klar allerede i slutningen af 2019.

Se billeder og præsentation af projektet fra pressemødet d. 9. marts 2017 her

Siden opdateres løbende.

Byudvikling i Helsinge Nord

Fremtidens Helsinge Nord

Ny bydel midt i Nordsjælland med det bedste fra by og land.

Helsinge Nord har en attraktiv placering i Helsinge
Gribskov Kommune skaber i løbet af de næste 10-20 år, plads til 700 nye boliger i byudviklingsområdet Helsinge Nord. Området er et smukt storbølget landbrugslandskab, lige nord for det aktive Nordstjerne-område i Helsinge. 

Bydelen får eget trinbræt, er tæt på skoler, institutioner og kultur- og idrætstilbud, ligger kun et stenkast fra de centrale indkøbsmuligheder i Helsinge og har direkte adgang til det smukke, grønne landskab.

Arkitektkonkurrence

Gribskov Kommune udskrev i juni 2016 en arkitektkonkurrence om byudviklingsområdet i Helsinge Nord. Fire teams blev udvalgt til at sende forslag ind i konkurrencen.

Den 20. december blev det offentliggjort, at et vinderen af konkurrencen er et team bestående af EFFEKT Arkitekter med underrådgivere fra den hollandske landskabstegnestue Karres en Brands landschaparchitecten, ingeniører fra Atkins Danmark A/S, bystrategiske rådgivere fra CFBO ApS og trafikrådgivning fra Trafikplan ApS.

Vinderforslaget
Vinderforslaget fra Team EFFEKT har en vision om at skabe en bydel hvor fællesskab, trygge rammer, det sunde liv, direkte kontakt til naturen og bæredygtighed er primære parametre for den nye bydels identitet. Det handler om at skabe en klar identitet som gør Helsinge til noget særligt, som ingen andre er.

I det videre arbejde skal det overvejes hvordan projektets visioner kan udvikles og bearbejdes, så det passer endnu bedre til stedets karakter og kommunens ambitioner i Helsinge Nord.

Se vinderforslaget her

 

Hvad skal der bygges? 

  • Forslaget består af klynger af mange former for varierede boliger, der placeres i området med udgangspunkt i terrænet og eksisterende landskabelige kvaliteter. 
  • Imellem klyngerne udvikles et fælles landskab, der er tænkt som en hybrid imellem natur og økologisk dyrkning. Alle landskaber skal som udgnagspunkt kunne spises. Området består af vådområder, enge og skovområder kombineret med skovhaver, bærbuske og frugtlunde til gavn for både beboere og resten af byen.
  • En ny broforbindelse over Helsingørvej i forlængelse af Idrætsvej skal sammen med en stiforbindelse fra broen til det nye trinbræt gøre det nye område vedkommende for resten af byen. Ambitionen er, at området skal blive en del af et samlet, rekreativt netværk for hele Helsinge.
  • Planen består af fire etaper, der er underinddelt i 25 klynger, der varierer fra 14 til 50 boliger pr. klynge. Det giver et robust og fleksibelt grundlag for en etapemæssig realisering af planen.

Vil du læse mere om alle de fire forslag og dommerkomitéens bemærkninger?

Se hele dommerbetænkningen her  

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Projektleder Anne Møller på tlf. 7249 6816 // 2291 4010, e-mail: amlar@gribskov.dk