Koncernstrategi

Gribskov Kommunes Koncernstrategi bruges til at omsætte politiske visioner, ambitioner og beslutninger til organisatorisk retning og prioritering. Koncernstrategien har et særligt fokus på effekter for borgerne.

Se Koncernstrategi 2018