Center for Børn og Unge

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Børn og Familie

Vores målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år. Vi har blandt andet ansvar for dagtilbud, folkeskoler, sundhedsplejen, tandplejen, fritidsordninger, fritidsklubber og Ungdomsskolen. Vi forebygger kriminalitet og støtter børn og børnefamilier med forskellige udfordringer ifht. trivsel, udvikling og læring.

 Portræt af Helle Mariager

Centerchef Helle Mariager
e-mail hmari@gribskov.dk

Ansvarsområder
Børn og familier
Pædagogisk, psykologisk rådgivning og behandling
Sundhedsfremme og forebyggelse
Børne- og Ungesekretariatet

 

 portræt

Centerchef Anne Steffensen
e-mail acbst@gribskov.dk

Ansvarsområder
Dagtilbud
Skoler
Fritidsordninger
Fritidsklubber
Ungdomskolen

 

CBU
Børne- og Ungesekretariatet (BUS)

Børne- og Ungesekretariatet (BUS)

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Karen Bagger

Opgaver

 • Vi betjener Børneudvalget
 • Vi understøtter ledelsen og styringen af børne- og ungeområdet
 • Vi anviser pladser i dagtilbud, fritidsordninger og fritidsklubber (pladsanvisningen)
 • Vi anviser transport til børn og unge
 • Vi giver administrativ støtte og konsulentbistand til øvrige teams i Center for Børn og Unge
Dagtilbud

Fagområdets ledelse og opgaver

Centerchef Anne Steffensen

Opgaver

 • Vi står for dagpleje, vuggestuer og børnehaver
 • Vi står for driften og styringen af dagtilbud og sørger for, at der hele tiden er pladser nok i vores institutioner og dagtilbud
 • Vi koordinerer og anviser pladser i samarbejde med pladsanvisningen (BUS)

Daginstitutioner

Skoler, fritidsordning, fritidsklub og ungdomsskole

Fagområdets ledelse og opgaver

Centerchef Anne Steffensen

Opgaver

 • Vi underviser elever i 0.-10. klasse
 • Vi står for driften og styringen af skolerne og sørger for, at der er pladser nok i klasserne
 • Vi står for driften af fritidsordninger til børn i 0.-5. klasse
 • Vi står for driften af fritidsklubber til børn i 6. klasse
 • Vi står for driften af ungdomsklubber og ungdomshuse for børn og unge fra 7. klasse og opefter
 • Vi står for driften af Ungdomskolen

Skoler

Fritidsordninger

Fritidsklub og Ungdomsskolen

Børn og familier

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Anja Swiatek

Teamleder: Christina Olsen (Team Fremskudt Socialfaglig Indsats/SSP og Team Myndighed øst)
Teamleder: Nanette Andersen (Team Myndighed vest)

Opgaver

 • Vi er myndighed på børne- og familieområdet. Det betyder blandt andet, at:
  • vi er ansvarlige for håndtere underretninger
  • vi foretager børnefaglige undersøgelser. Det betyder, at vi undersøger forholdene hos et barn eller en ung, hvis vi vurderer, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte
  • vi træffer afgørelse om at sætte forebyggende hjælpeforanstaltninger i gang - det kan for eksempel være familiebehandling, aflastningsophold eller noget tredje
  • vi træffer afgørelse om anbringelse
 • Vi arbejder også med den tidlige forebyggelse sammen med daginstitutioner og skoler. Det betyder blandt andet, at:
  • vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om FKI (den Forebyggende og Konsultative Indsats) i daginstitutioner og skoler. Her har vi også den åbne anonyme rådgivningscafe
  • vi har socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler. Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere
  • at vi er ansvarlige for at forebygge kriminalitet. Det gør vi via vores samarbejde i SSP (Socialforvaltning, Skole og Politi)
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning og Behandling

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Susanne Snej
Teamleder Morten S. Justesen (Team PPR)
Teamleder Niels Buhl Axelsen (Team Behandling)

Opgaver

 • Vi rådgiver og vejleder om børn og unge fra 0-17 år i dagtilbud og skoler. Det kan være, hvis barnet ikke trives, har et handicap eller svært ved at klare sig i skolen.
 • Vi visiterer til specialundervisning. Undervisningen kan både ske i den sædvanlige klasse eller i en specialklasse.
 • Vi står for den interne leverance til familiebehandlingsindsatser
 • Vi står for en række støtte-kontaktperson-opgaver
 • Vi holder terapeutiske og psykologiske samtaleforløb
 • Vi står for rusmiddelbehandlingen på ungeområdet
Sundhedsfremme og Forebyggelse

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Birthe Cortsen (Overtandlæge)

Teamleder: Trine Brøndmark (Sundhedspleje)

Opgaver

 • Vi står for driften af kommunens børnetandlæger
 • Vi står for driften af omsorgstandplejen. Det er et tilbud til de borgere, der svært ved at komme til en almindelig tandlæge på grund af for eksempel et fysisk eller psykisk handicap
 • Vi rådgiver gravide og forældre med spædbørn
 • Vi rådgiver børn om sundhed i dagtilbud
 • Vi rådgiver børn og unge om sundhed på skolerne