Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Udvikling, By og Land; Økonomiudvalget og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (ift. erhverv)

Vi arbejder med planlægning og byudvikling, for at skabe attraktive forhold til glæde for både borgere og virksomheder. Vi har også fokus på erhvervsudvikling. Her sætter vi fokus på styrkelse af erhvervslivet og erhvervsfremme. Centret står desuden for drift og udvikling af de kommunale ejendomme. Sidst men ikke mindst står vi for køb og salg af kommunale ejendomme og arealer.

Portræt, Søren Korsholm
Centerchef: Søren Korsholm
Email skors@gribskov.dk

 organisationsdiagram

Ejendomme og Erhverv

Ejendomme og Erhverv

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Lene Bjerg Riis

Opgaver

 • Vi udvikler, optimerer og vedligeholder kommunens ejendomme, når behovene ændrer sig
 • Vi står for anlægs- og byggeprojekter, blandt andet etablering af flygtningeboliger
 • Vi står for udbud og kontraktstyring i forbindelse med ejenemdomsopgaver
 • Vi lægger strategier for erhverv og udvikling
 • Vi er indgang for erhvervsforeninger som FLAG / LAG, havn og erhvervscenteret
 • Vi støtter turisme-erhverv
 • Vi analyserer udvikling - blandt andet i befolkningen og byerne i forbindelse med eksempelvis kommuneplaner
 • Vi arbejder med risici, forsikring og investerer i forebyggelse af brand og hærværk.
 • Vi administrer en kort-baseret database, et geoinformations-system (GIS), hvor borgerne via kort kan finde oplysninger om sig selv og kommunens ejendomme - for eksempel matrikler, miljøforhold og skoledistrikter.
By og Bolig

By og Bolig

Fagområdets ledelse og opgaver

Centerchef: Søren Korsholm

Opgaver

 • Vi planlægger udviklingsstrategi/planstrategi, Bosætningsstrategi, og Bæredygtighedsstrategi (lokal Agenda 21),
 • Vi udfører strategisk byudvikling
 • Vi administrerer køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
 • Vi arbejder med kommune– og lokalplanlægning
 • Vi arbejder med miljøscreening og miljøvurdering
 • Vi understøtter og udvikler borgerinitiativer
 • Vi visiterer til boliger og står for boligadministrationen