Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Organisationsdiagram og beskrivelse

Politisk Udvalg: Økonomiudvalget, Plan- og MiljøudvalgetErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Vi arbejder blandt andet med byudvikling, hvor vi vil skabe attraktive forhold for både borgere og virksomheder, så de får lyst til flytte til kommunen. Vi har også fokus på erhvervsudvikling. Her vil vi sætte mere fokus på rådgivning af virksomhederne og øge antallet af arbejdspladser ved at styrke mulighederne for erhvervslivet. Vores center står desuden for driften af de administrative huse, hvor vi løbende udvikler bygninger og grunde. Sidst men ikke mindst både køber og sælger vi ejendomme og arealer.

portræt
Centerchef:
Susanne Hartmann Rasmussen
email: shras@gribskov.dk

 

 

Ejendomme og Erhverv

Ejendomme og Erhverv

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Julie Reinau

Opgaver

 • Vi udvikler, optimerer og vedligeholder kommunens ejendomme, når behovene ændrer sig
 • Vi står for anlægs- og byggeprojekter, blandt andet etablering af flygtningeboliger
 • Vi står for udbud og kontraktstyring i forbindelse med ejenemdomsopgaver
 • Vi lægger strategier for erhverv og udvikling
 • Vi er indgang for erhvervsforeninger som FLAG / LAG, havn og erhvervscenteret
 • Vi støtter turisme-erhverv
 • Vi analyserer udvikling - blandt andet i befolkningen og byerne i forbindelse med eksempelvis kommuneplaner
 • Vi arbejder med risici, forsikring og investerer i forebyggelse af brand og hærværk.
 • Vi administrer en kort-baseret database, et geoinformations-system (GIS), hvor borgerne via kort kan finde oplysninger om sig selv og kommunens ejendomme - for eksempel matrikler, miljøforhold og skoledistrikter.
By og Bolig

By og Bolig

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Stine Løfgreen Tveden

Opgaver

 • Vi planlægger udviklingsstrategi/planstrategi, Bosætningsstrategi, og Bæredygtighedsstrategi (lokal Agenda 21),
 • Vi udfører strategisk byudvikling
 • Vi administrerer køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
 • Vi arbejder med kommune– og lokalplanlægning
 • Vi arbejder med miljøscreening og miljøvurdering
 • Understøttelse og udvikling af borgerinitiativer
 • Vi visiterer til boliger og står for boligadministrationen
Service og Drift

Service og Drift

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Lars Bo Sørensen

Opgaver

 • Vi driver kantinen
 • Vi driver bilparken
 • Vi tilpasser kontorer og planlægger flytninger
 • Vi står for rengøringskontrakter og serviceaftaler på kaffemaskiner og planter.
 • vi administrer adgangen til kommunens bygninger
 • Vi sørger for logistikken mellem kommunes ejendomme
 • Vi omdeler post, køber møbler, kontorinventar og så videre
 • Vi vedligeholder og fører tilsyn med de offentlige legepladser
 • Vi aflæser forbrug (el, vand & varme) og styrer energien på de kommunale ejendomme
 • Vi reparerer og vedligeholder på kommunens områder