Center for Koncernstyring og IT

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Økonomiudvalget

Vi understøtter alle kommunens centre inden for regnskab, udbud og kontrakter. Derudover udarbejder vi kommunens budget med alle dets elementer og følger op på det. Vi har ansvaret for kommunens IT – for eksempel den daglige drift, vores netværk og den generelle digitalisering med eksempelvis selvbetjening via nettet. Vi har ligeledes nogle borgerrettede enheder, som bl.a. følger op på betaling af ejendomsskatter og socialt bedrageri.

Portræt

Centerchef Sascha Volmer Sørensen 
e-mail svsoe@gribskov.dk

Artboard 6 copy 10 Udbud og Kontrakter Digitalisering IT Sikkerhed og ServiceChef Regnskab Styring og Analyse
Regnskab

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Kim Jacobsen

Opgaver

 • Vi koordinerer og udarbejder kommunens regnskab.
 • Vi koordinerer revisionsindsatsen - blandt andet kontakten til kommunens eksterne revisionsselskab. Når byråd og økonomiudvalg har godkendt regnskabet, så bliver det gennemgået af vores revisionselskab
 • Vi er ansvarlige for kontakten til kommunens bankforbindelse. Det er for eksempel, når vi har spørgsmål til bankoverførsler
 • Vi har kommunens opkrævningsteam, som opkræver penge fra borgere, der skylder kommunen. Det kan være alt lige fra ejendsomsskatter til dagtilbud
 • Vi har også kommunens kontrolgruppe, som undersøger sager om socialt bedrageri
IT Sikkerhed og Service

IT Sikkerhed og Service

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Line Okholm

Opgaver

 • Vi understøtter kommunens fælles serverplatform
 • Vi sikrer en stabil IT-drift
 • Vi er ansvarlige for kommunens netværk og telefoni
Digitalisering

Digitalisering

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Dorthe Runge-Dalager

Opgaver

 • Vi styrer kommunens digitaliseringsindsats
 • Vi støtter og rådgiver interne samarbejdspartnere i forbindelse med digitaliseringstiltag
 • Vi udvikler medarbejdernes IT-kompetencer
 • Vi giver konsulentydelser og vejleder i forbindelse med for eksempel nyindkøb og omlægning af systemer
Styring og Analyse

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Line Okholm

Opgaver

 • Vi koordinerer og udarbejder budgetter. Både for Gribskov Kommune overordnet set og for de enkelte centre. Vi følger også op på budgetterne
 • Vi servicerer, vejleder og rådgiver centre og virksomheder i kommunen om den løbende økonomiske drift. Det gør vi i samarbejde med de øvrige teams i centeret
 • Vi håndterer kommunens finansielle poster som for eksempel banklån og realkreditlån og formue. Desuden stiller vi garanti, for eksempel i forbindelse med alment boligbyggeri. Vi overvåger også kommunens likviditet
Udbud og Kontrakter

Udbud og Kontrakter

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Gitte Lykke Hove

Opgaver

 • Vi står for kontrakterne, når kommunen køber alt lige fra kuglepenne til asfalt. Som kommune skal vi nemlig altid lave et udbud, når vi køber større mængder, og det er os, der tager os af kontrakterne.