Center for Koncernstyring og IT

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Økonomiudvalget

Vi understøtter alle kommunens centre inden for regnskab. Derudover udarbejder vi kommunens budget med alle dets elementer og følger op på det. Vi har ansvaret for kommunens IT – for eksempel den daglige drift, vores netværk og den generelle digitalisering med eksempelvis selvbetjening via nettet. Vi har ligeledes nogle borgerrettede enheder, som bl.a. følger op på betaling af ejendomsskatter og socialt bedrageri.

portræt Bjarne Rom
Centerchef: Bjarne R. Rom
e-mail brrom@gribskov.dk

 

organisationsdiagram

Regnskab

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Kim Jacobsen

Opgaver

 • Vi koordinerer og udarbejder kommunens regnskab.
 • Vi koordinerer revisionsindsatsen - blandt andet kontakten til kommunens eksterne revisionsselskab. Når byråd og økonomiudvalg har godkendt regnskabet, så bliver det gennemgået af vores revisionselskab
 • Vi er ansvarlige for kontakten til kommunens bankforbindelse. Det er for eksempel, når vi har spørgsmål til bankoverførsler
 • Vi har kommunens opkrævningsteam, som opkræver penge fra borgere, der skylder kommunen. Det kan være alt lige fra ejendsomsskatter til dagtilbud
 • Vi har også kommunens kontrolgruppe, som undersøger sager om socialt bedrageri
Styring og Analyse

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Maj-Brit Svendsen

Opgaver

 • Vi koordinerer og udarbejder budgetter. Både for Gribskov Kommune overordnet set og for de enkelte centre. Vi følger også op på budgetterne
 • Vi servicerer, vejleder og rådgiver centre og virksomheder i kommunen om den løbende økonomiske drift. Det gør vi i samarbejde med de øvrige teams i centeret
 • Vi håndterer kommunens finansielle poster som for eksempel banklån og realkreditlån og formue. Desuden stiller vi garanti, for eksempel i forbindelse med alment boligbyggeri. Vi overvåger også kommunens likviditet
IT og Digitalisering

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Dorthe Runge-Dalager

Opgaver

 • Vi styrer kommunens IT- og digitaliseringsindsatser
 • Vi sikrer en stabil IT-drift
 • Vi supporterer kommunens ansatte i forbindelse med IT-udfordringer
 • Vi arbejder med IT-sikkerhed
 • Vi sikrer implementering af monopolbruds-løsningerne fra KOMBIT
 • Vi understøtter kommunens fælles serverplatform
 • Vi er ansvarlige for kommunens netværk og telefoni
 • Vi støtter og rådgiver interne samarbejdspartnere i forbindelse med digitaliseringstiltag
 • Vi udvikler medarbejdernes IT- og digitaliserings kompetencer
 • Vi giver konsulentydelser og vejleder i forbindelse med for eksempel nyindkøb og omlægning af systemer
 • Vi er ansvarlig for kommunens basis-systemer
 • Vi udarbejder IT og Digitaliserings principper og strategier