Myndighed Social og Sundhed

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Hanna Bartholine Levy

Opgaver

Sundhed, Træning og Ældre

  • Vi visiterer til sygepleje, rehabilitering, hjemmepleje og træning
  • Vi visiterer til plejebolig og ældrebolig
  • Vi bevilger plejeorlov. Det kan for eksempel være til pårørende, der skal passe en døende
  • Vi arbejder og rådgiver inden for en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, for eksempel Sundhedsaftalen

Hjælpemidler og Boligændring

  • Vi behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligindretning (Serviceloven).

Børn og Voksne med Særlige Behov

  • Vi rådgiver, vejleder og visiterer børn, unge og voksne med nedsat funktionsniveau på grund af handicap og kronisk sygdom.
  • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne som er socialt udsatte (Serviceloven).
  • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)