Praktik eller elev i Gribskov Kommune?

Bliv social- og sundhedsmedhjælper, kontorelev eller sygeplejerske.

Her i kommunen kan du tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Du kan også blive kontorelev eller tage en del af dit sygeplejerskestudie hos os.

Læs mere om de forskellige muligheder nedenfor.

Social- og sundhedsuddannelsen

Social- og sundhedsuddannelsen

Vil du uddanne dig som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i Gribskov Kommune.

Ny uddannelsesordning 1. januar 2017

Der kommer en ny uddannelsesordning med start 1 januar 2017. Vi ved endnu ikke, hvilken betydning det får. Vi følger med, og det kan du også gøre på www.SOPU.dk. Siden redigeres løbende.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer et år og to måneder. Der er seks måneders skoleundervisning og otte måneders praktikuddannelse. Social- og sundhedshjælpere uddannes til at arbejde med omsorg, praktiske opgaver og elementære sygeplejeopgaver i hjemmeplejen eller på plejehjem.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer et år og otte måneder. Der er otte måneders skoleundervisning og 12 måneders praktikuddannelse fordelt på tre praktikperioder.

Uddannelsesaftale i Gribskov Kommune

Du indgår som elev en uddannelsesaftale med Gribskov Kommune og aflønnes under hele uddannelsen. Få mere information om uddannelserne på SOPU København & Nordsjælland. Der er optagelse tre gange årligt på både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

For nærmere information om uddannelserne, kan du rette henvendelse til Center for HR og Arbejdsmiljø på mail: personale@gribskov.dk

Kontorelevuddannelsen

Kontorelevuddannelsen

Vil du kontoruddannes i Gribskov Kommune?

Gribskov Kommune ansætter nye elever hvert 2. år, næste gang med start pr. 1. september 2017. Uddannelsen til assistent inden for den offentlig administration varer 2 år og indeholder 3 skoleophold samt en fagprøve.

Du får løn under hele uddannelsen

Som elev indgår du en uddannelsesaftale med Gribskov Kommune og aflønnes under hele uddannelsen. 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Som kontorelev i Gribskov Kommune udfører du de arbejdsopgaver, som hører til i det center, du er ansat i. Du vil selvfølgelig få oplæring og støtte af din oplæringsansvarlige kollega. I takt med at du gennem din uddannelse udvider dine kompetencer, vil du få mere ansvar og flere selvstændige opgaver.

Opfylder du adgangskravene?

 For yderligere information om kvalifikationskrav se knord.dk

Sådan søger du

Stillingerne slås op på Gribskov Kommunes hjemmeside under ledige stillinger 

Ledige stillinger 

Kontakt:

Anna-Helene Hjort
HR Uddannelsespartner

Center for HR og Arbejdsmiljø
Gribskov Kommune
Tlf.: 7249 8333
Træffes i tidsrummet: 08.00 - 13.00

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejestudiet

Sygeplejestudiet

Ny studieordning fra september 2016

Der kommer en ny studieordning med start september 2016. 

Siden revideres, så snart det er helt klart, hvilken rolle vi får som praktikvært i Gribskov.

Uddannelsen til sygeplejerske

Uddannelsen til sygeplejerske er en mellemlang videregående uddannelse, som giver ret til titlen Professionsbachelor i sygepleje. Det er et 3 1/2-årigt studium, som veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning.

Læs om studieplanerne på kurh.dk

 

Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU)

Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU)

Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) Elev i Gribskov Kommune

 

PAU elev i Gribskov Kommune

Uddannelsen til pædagogisk assistent vare 2 år og 1 1/2 måned. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Som elev indgår du en uddannelsesaftale med Gribskov Kommune og aflønnes under hele uddannelsen.

Vi slår stillingerne op på hjemmesiden. Vi ansætter elever 1 gang om året - næste gang med start i januar 2018.

For yderligere information om kvalifikationskrav se SOPU.dk

Sådan søger du

Stillingerne slås op på Gribskov Kommunes hjemmeside under ledige stillinger 

Ledige stillinger

Kontakt:

Anna-Helene Hjort
HR Uddannelsespartner

Center for HR og Arbejdsmiljø
Gribskov Kommune
Tlf.: 7249 8333
Træffes i tidsrummet: 08.00 - 13.00

 

Praktikplads

Ulønnet praktik i Gribskov Kommune

Mangler du en ulønnet praktikplads på dit studie?

Er du i gang med en uddannelse, hvor du selv skal finde en ulønnet praktik, så kan du søge om en praktikplads i Gribskov Kommune.

Sådan søger du

Skrive en kort ansøgning med en beskrivelse af dig selv, hvilken uddannelse du er i gang med, hvad du interesserer dig for, hvad du gerne vil lære mere om samt dit CV. Skriv gerne hvilket center, der har din interesse.

Send ansøgning og CV

Ansøgning samt CV sendes til personale@gribskov.dk

Kontakt:

Anna-Helene Hjort
HR Uddannelsespartner

Center for HR og Arbejdsmiljø
Gribskov Kommune
Tlf.: 7249 8333
Træffes i tidsrummet: 08.00 - 13.00

 

Uddannelseskoordinator i KKR

Uddannelseskoordinator i KKR

Gribskov Kommune er ankerkommune på uddannelsesområdet i KKR-samarbejdet mellem de 29 kommuner i hovedstadsområdet

Gribskov Kommune er ankerkommune på uddannelsesområdet i KKR samarbejdet mellem de 29 kommuner i hovedstadsområdet og varetager fælles interesser på de områder, hvor kommunerne har en uddannelsesforpligtigelse – eksempelvis på pædagog- og sundhedsområdet. Dette arbejde varetages af en uddannelseskoordinator, der er ansat i Gribskov Kommune, men som løser opgaver på tværs af alle 29 kommuner i hovedstaden.

Uddannelseskoordinatorens opgaver:

Uddannelseskoordinatoren varetager en bred vifte af opgaver herunder:

 • Koordinering af indsatsen med at tilvejebringe og fordele praktikpladser i overensstemmelse med den fordeling, der er aftalt og tiltrådt politisk af KKR-Hovedstaden
 • Interessevaretagelse af kommunernes fælles behov og udviklingsønsker på uddannelsesområdet
 • Udvikling af samarbejdet mellem alle 29 kommuner og relevante samarbejdspartnere i hovedstadsregionen
 • Sekretariatsbetjening af en række udvalg og formandskaber i administrative og politiske sammenhænge

Om KKR Hovedstaden:

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i hovedstadsregionen for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

KKR's kerneområder:

 • Sundhed
 • Det specialiserede socialområde og specialundervisning
 • Vækst, erhverv og regional udvikling
 • Beskæftigelse
 • Uddannelse
 • Flygtninge og integration
 • Kollektiv trafik og infrastruktur
 • Klima og miljø

Kontakt:

Henrik Dyrholm Bech
Uddannelseskoordinator i KKR-Hovedstaden
E-mail: hdbec@gribskov.dk

Læs mere om KKR Hovedstaden