Uddannelseskoordinator i KKR

Gribskov Kommune er ankerkommune på uddannelsesområdet i KKR-samarbejdet mellem de 29 kommuner i hovedstadsområdet

Gribskov Kommune er ankerkommune på uddannelsesområdet i KKR samarbejdet mellem de 29 kommuner i hovedstadsområdet og varetager fælles interesser på de områder, hvor kommunerne har en uddannelsesforpligtigelse – eksempelvis på pædagog- og sundhedsområdet. Dette arbejde varetages af en uddannelseskoordinator, der er ansat i Gribskov Kommune, men som løser opgaver på tværs af alle 29 kommuner i hovedstaden.

Uddannelseskoordinatorens opgaver:

Uddannelseskoordinatoren varetager en bred vifte af opgaver herunder:

 • Koordinering af indsatsen med at tilvejebringe og fordele praktikpladser i overensstemmelse med den fordeling, der er aftalt og tiltrådt politisk af KKR-Hovedstaden
 • Interessevaretagelse af kommunernes fælles behov og udviklingsønsker på uddannelsesområdet
 • Udvikling af samarbejdet mellem alle 29 kommuner og relevante samarbejdspartnere i hovedstadsregionen
 • Sekretariatsbetjening af en række udvalg og formandskaber i administrative og politiske sammenhænge

Om KKR Hovedstaden:

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i hovedstadsregionen for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

KKR's kerneområder:

 • Sundhed
 • Det specialiserede socialområde og specialundervisning
 • Vækst, erhverv og regional udvikling
 • Beskæftigelse
 • Uddannelse
 • Flygtninge og integration
 • Kollektiv trafik og infrastruktur
 • Klima og miljø

Kontakt:

Henrik Dyrholm Bech
Uddannelseskoordinator i KKR-Hovedstaden
E-mail: hdbec@gribskov.dk

Læs mere om KKR Hovedstaden