Grundejerkontaktudvalg

Gribskov Kommune ønsker at inddrage repræsentanter for lokale grundejerforeninger i arbejdet med at formidle de mange problemstillinger, der berører grundejere i kommunen. Derfor har Gribskov Kommunen oprettet Grundejerkontaktudvalget hvor paraplyorganisationer for grundejerforeningerne i kan møde administrationen og byrådsmedlemmer.

Grundejerkontaktudvalget arbejder både med sommerhusområder og vores fastboende grundejere.

Grundejerforeninger kan henvende sig til deres paraplyorganisation, hvis de har emner, som de vil have drøftet i Grundejerkontaktudvalget.

Alle ideer er velkomne!

Alle med interesse for problemstillinger af bred interesse for grundejere i Gribskov Kommune kan henvende sig til Grundejerkontaktudvalget, hvis de har ideer og inputs til dialogen. 

Kontakt: Fagchef Vibeke Meno, vmeno@gribskov.dk

 

Formålet med Grundejerkontaktudvalget

Formålet med Grundejerkontaktudvalget

Formålet med Grundejerkontaktudvalget er:

 • at være en bred platform for samspillet mellem paraplyorganisationer for grundejerforeninger i Gribskov Kommune og kommunen
 • at medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget for politikere og byrådet
 • at sikre en kontinuerlig dialog med og inddragelse af synspunkter fra repræsentanter for grundejerforeninger i Gribskov Kommune
 • at udgøre en fleksibel ramme for arbejdet med konkrete temaer og projekter af interesse og relevans for grundejere i Gribskov Kommune
Organiseringen af Grundejerkontaktudvalget

Organiseringen af Grundejerkontaktudvalget

De grundlæggende principper for organiseringen af Grundejerkontaktudvalgets arbejde, er

 • at Grundejerkontaktudvalget består af en fast gruppe af Gribskov Kommunes paraplyorganisationer for grundejerforeninger. 
 • at Gribskov Kommune fungerer som vært og facilitator for Grundejerkontaktudvalgets møder

En ansat fra administrationen vil fungere som referent for Grundejerkontaktudvalgets møder og sørge for det praktiske, herunder mødeindkaldelser, dagsordener mv.

Deltagere i Grundejerkontaktudvalget

Deltagere i Grundejerkontaktudvalget

Deltagere, der er inviterede til at deltage i Grundejerkontaktudvalget, er følgende:

 • Grundejersammenslutningen repræsenterer helårsboliger i Gribskov Kommune
 • Grundejerforbundet repræsenterer grundejerforeninger i sommerhusområder i det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune
 • Landliggersammenslutningen Gribskov Vest repræsenterer grundejerforeninger i sommerhusområder i det tidligere Helsinge Kommune

Formålet med Grundejerkontaktudvalget er at give politikere og administration en fast kommunikations- og høringspartner. Gribskov Kommune ønsker at kvalificere debatten om kommunens udvikling med et højt informationsniveau om kommunens planer. Gribskov Kommune hylder princippet om mere offentlighed i forvaltningen.
På kommunen hjemmeside offentliggøres alle dagsordner og referater.

Grundejerkontaktudvalgets medlemmer:

Grundejerkontaktudvalget består af 12 repræsentanter for grundejerforeninger i Gribskov Kommune:

 • 6 medlemmer fra Grundejersammenslutningen
 • 3 medlemmer fra Grundejerforbundet
 • 3 medlemmer fra Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

Fra Gribskov Kommunes Byråd deltager:

 • Udvikling, By og Land
 • Miljø, Klima og Kyst

Fra administrationen deltager:

 • Teknisk chef, Fagchef for Det Tekniske Område og relevant personale fra administrationen
 • Fast referent

Nuværende medlemmer

Landliggersammenslutningen

Grundejerforbundet

Grundejersammenslutningen

Dagsordner og referater for Grundejerkontaktudvalget

Dagsordener og referater for Grundejerkontaktudvalget

Grundejerkontaktudvalget:

Dagsordner og referater 2018


Dagsorden og referater 2017

Referater 2016

 

Tekniske arbejdsgrupper

De tekniske arbejdsgrupper er nedlagt pr. 1. 1. 2017