Ældre og Omsorg

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Betina Sølver - A - Formand
 • Pernille Kromann Sams - G - Næstformand
 • Pia Foght - A
 • Jonna Præst - O
 • Knud Antonsen - V

Arbejdsområder

 • Plejecentre
 • Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre
 • Madservice
 • Dagtilbud til borgere med demens
 • Tilsyn med kommunale og private tilbud inden for udvalgets område
 • Samarbejde med frivillige foreninger inden for ældreområdet
 • Tilskud til pensionistforeninger (§79)
 • Kommunale ydelser efter sundhedsloven, herunder hjemmesygepleje (delt med Forebyggelse, Social og Sundhed)

 Se mere om udvalget opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater