Ældre og Udbud - Temaudvalg

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Ældre og Udbud er et §17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til være rådgivende eller forberedende udvalg.

Medlemmer

  • Pernille Kromann Sams - G - Formand
  • Jonna Præst - O - Næstformand

 Arbejdsområder

  • x
  • y

Dagsordner og referater