Økonomiudvalget

Oversigt over medlemmer og opgaver

Medlemmer

Kim Valentin (V) - Formand
Jannich Petersen (V) - Næstformand
Nick Madsen (V)
Jonna Præst (O)
Jesper Behrensdorff (C)
Bo Jul Nielsen (A)
Susan Kjeldgaard (Å)
Anders Gerner Frost (G)
Morten Ulrik Jørgensen (G)

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale

Arbejdsområder

  • forvaltning af løn- og personaleforhold for ethvert af kommunens administrationsområder.
  • økonomisk planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen
  • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
  • indretning af kommunens borgerservice
  • opgaver vedrørende vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
  • opgaver vedrørende information til borgerne om kommunens virksomhed på sin hjemmeside, herunder at fastsætte retningslinjer for kommunens informationspligt jf. offentlighedslovens § 17.
  • tilsyn med almene boliger
  • opgaver vedrørende byggeprojekt Kulturhavnen i Gilleleje

 

Dagsordner og referater