Erhverv og Beskæftigelse

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Mikkel Andersen - A - Formand
 • Michael Hemming Nielsen - Ø - Næstformand
 • Bo Jul Nielsen- A
 • Pernille Søndergaard - G
 • Trine Egetved - C
 • Jørgen Simonsen - V
 • Birgit Roswall - V

Arbejdsområder:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Aktiv socialpolitik
 • Tildeling af førtidspension
 • Integration og flygtninge
 • Boligstøtte
 • Produktionsskolen og den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Erhvervsfremme
 • Erhvervsudvikling, herunder turisme, landbrug og fiskeri

 Se mere om udvalget opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater