Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt over medlemmer og opgaver

Medlemmer

Jørgen Emil Simonsen (V) - Formand
Michael Bruun (V) - Næstformand
Trine Mette Egetved-Sørensen (C)
Lone Birgit Halskov Møller (A)
Thomas Elletoft (G)

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale

Arbejdsområder

  • Erhverv og relationer til erhvervene generelt herunder relationer til Gribskov Erhvervsråd, Væksthuset og Iværksætterhuset.
  • Varetagelse af kommunens ejerinteresse i Væksthuset og Iværksætterhuset
  • Beskæftigelsesindsats inkl. beskæftigelsesrettede opgaver ydelser ifht. integration
  • Orlov og dagpenge ved barsel

Dagsordner og referater