Forebyggelse, Social og Sundhed

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Pia Foght - A - Formand
 • Pernille Kromann Sams - G - Næstformand
 • Betina Sølver - A
 • Natasha Stenbo Enetoft - V
 • Birgit Roswall - V

Arbejdsområder

 • Botilbud eller støtte i eget hjem for voksne med særlige sociale problemer
 • Børn og unge under 18 år med handicap
 • Hjælpemidler og boligindretning
 • Midlertidige pladser og akuttilbud
 • Misbrugsbehandling mv.
 • Tilsyn med kommunale og private tilbud
 • Koordinerende funktioner i forhold til sundhedsområdet og udviklingen af det nære kommunale sundhedsvæsen
 • Borgerrettet og patientrettet forebyggelse
 • Kommunale ydelser efter sundhedsloven, herunder hjemmesygepleje (delt med Ældre og Omsorg)

 Se mere om udvalget opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater