Kultur- og Idrætsudvalget

Oversigt over medlemmer og opgaver

Medlemmer

Michael Bruun (V) - Formand
Jørgen Emil Simonsen (V) - Næstformand
Birgit Roswall (V)
Ulla Dræbye (A)
Sisse Krøll Willemoes (G)

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale

Arbejdsområder

  • Kulturpolitik, kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner
  • Idrætspolitik, idrætsfremme, idrætsanlæg og tilskud inden for idræt og lokaler/anlæg.
  • Bibliotekerne
  • Kulturskolen (Musik- og Billedskole)
  • Fritidsundervisning (Folkeoplysende voksenundervisning)
  • Fordeling af kommunale lokaler til brug for idræts- og kulturelle foreninger

 

Dagsordner og referater