Miljø, Klima og Kyst

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Michael Hemming Nielsen - Ø - Formand
 • Allan Nielsen - A - Næstformand
 • Morten Klitgaard - G
 • Brian Lyck Jørgensen - O
 • Bent Hansen - V

Arbejdsområder

 • Miljølovgivningen
 • Vand- og spildevandsforsyning
 • Klimatilpasning
 • Klima- og kystsikring
 • Vandløb
 • Ressource- og affaldsplanlægning, herunder drift af affaldsområdet
 • Naturpleje
 • Bæredygtighed

 Se mere om udvalget opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater